Module 5 G2 Marketing approfondi GMIRA

PatriGladiolus994 avatar
PatriGladiolus994
·

Start Quiz

Study Flashcards

26 Questions

Ni jambo gani ambalo linaweza kutambulika kutoka kwenye maelezo?

Kuonyesha jina la mtu wa mwisho katika orodha

Ni nani anayeshikilia nafasi ya 8 katika orodha?

HAFD NABIL

Ni nani kati ya wanafunzi waliopata alama ya juu zaidi?

HAFDI FATIMA EZZAHRA

Kwa jumla, ni wanafunzi wangapi ambao hawakufaulu?

5

Ni nani kati ya wanafunzi waliopata alama chini zaidi?

HAIAH KAWTER

Ni nini kinachoweza kufanywa kwa habari katika maelezo?

Kusaidia katika upangaji wa mtihani wa mwisho

Ni nini jina la kwanza kwenye orodha?

HARICH

Ni nani anashikilia nafasi ya 15 katika orodha?

HASBI OUMAYMA

Wanafunzi wangapi hawakupata alama (N/A)?

8

Ni nani kati ya wanafunzi waliopata alama ya juu zaidi?

HOUSNI NIZAR

Ni jina gani ambalo halipo kwenye orodha?

KAMAL HAFSS

Quel étudiant a obtenu la meilleure note?

Hab Meryam

Combien d'étudiants n'ont pas réussi leur module?

7

Quelle est la moyenne des notes des étudiants répertoriés?

6.8

Quel est l'étudiant ayant obtenu la plus basse note?

Hafdi Otmane

Combien d'étudiants ont obtenu une note supérieure à 10?

5

Quelle est la note totale la plus élevée obtenue par un étudient dans le module?

13.5

Quel est le nombre total d'étudiants dont les notes ne sont pas disponibles (N/A) dans la liste?

9

Combien d'étudiants ont obtenu une note inférieure à 5?

10

Quel est le nombre total d'étudiants dont les notes sont mentionnées dans la liste?

96

Combien d'étudiants ont obtenu une note supérieure à 10?

19

Quel est le nombre total d'étudiants dont les noms commencent par la lettre 'H'?

10

Combien d'étudiants ont obtenu une note entre 7 et 8?

13

Quel est le nombre total d'étudiants dont les noms se terminent par la lettre 'A'?

10

Combien d'étudiants ont obtenu une note entre 4 et 5?

7

Combien d'étudiants ont obtenu une note supérieure à 13?

4

Test your knowledge of Module 5 G2 Marketing approfondi GMIRA. This quiz covers topics related to marketing and is designed for students in the marketing field.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Marketing and Sales Strategies Module
5 questions
NBDL AI in Marketing Module 6 Quiz
6 questions
Marketing Funnel Module 3 Quiz
14 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser