Yaşam Boyu Gelişim Nedir?

StainlessBildungsroman avatar
StainlessBildungsroman
·

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Metinde vurgulanan konu nedir?

Hangi dönemden başlayarak yaşam uzamı incelenecektir?

Hangi durum gelişim sürecinde yer alırken vurgulanmıştır?

Metne göre, hangi yaş dönemlerinin etkileri üzerine düşünülmesi gerektiği vurgulanmıştır?

"Gelişimi incelediğinizde, o yılların bugünkü gibi bir birey olmanızı nasıl etkilediğini düşünmenizi sağlayacak" ifadesi hangi yaş döneminin etkisine vurgu yapmaktadır?

Yaşam boyu bakış açısına göre, gelişim hangi faktörler yoluyla oluşur?

Yaşam boyu bakış açısına göre, hangi yaş dönemi gelişim açısından baskın değildir?

Yaşam boyu bakış açısına göre, hangi süreci içerir?

Ortalama yaşam beklentisi neden 20. yüzyılda artmıştır?

Hangi tür için en uzun ömür kaydedilmiştir?

Description

Bu ders yaşam boyu gelişim alanının heyecan verici olduğunu düşünenler için tasarlanmıştır. Bu alanda kim olduğumuz, nasıl geliştiğimiz ve gelecekte nerede olabileceğimiz hakkında bilgiler içermektedir.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser