Sporcularda Fiziksel Uygunluk Değerlendirme

NonViolentBallad avatar
NonViolentBallad
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

28 Questions

Fiziksel uygunluk değerlendirmesi yapılırken hangi parametreler dikkate alınmalıdır?

Vücut kompozisyonu, kardiyorespiratuar uygunluk, esneklik

Treadmill testleri için Balke protokolünde kadınlar için VO2max hesaplama formülü nedir?

VO2max = 1.38 x Süre (dk) + 5

Fiziksel uygunluk parametreleri arasında yer alan NEH değerlendirmesi hangi konuya odaklanmaktadır?

Postür analizi

Maksimal O2 Tüketimi (VO2max) ölçümü için hangi test yöntemi tercih edilir?

Treadmill

Treadmill testleri Balke protokolünde erkekler için VO2max hesaplama formülü nedir?

VO2max = 1.44 x Süre (dk) + 14.99

Fiziksel uygunluk değerlendirmesi sırasında hangi konuyu değerlendirmek için kassal endurans ölçümü yapılır?

Kassal kuvvet

Kardiyovasküler dayanıklılık testlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

Rockport 1 Mil Yürüme Testi

Hangi durumlar kardiyovasküler dayanıklılık testlerinin sonlandırma kriterleri arasında yer alır?

Nefes darlığı, bacakta kramp

Ağırlık taşıma yeteneğini değerlendirmek için kullanılan test aşağıdakilerden hangisidir?

Abdominal Çevre Skinfold Ölçümü

Direnç seviyesini değerlendirmek için kullanılan bir test aşağıdakilerden hangisidir?

Kassal Endurans Mükemmel

Vücut yağ oranını belirlemek için kullanılan metot aşağıdakilerden hangisidir?

Vücut Kompozisyonu Referans

Hangisi VO2max hesaplaması için kullanılan formülden biri değildir?

(Vücut ağırlığı (kg) / boyun metre cinsinden karesi)

Hangisi vücut kompozisyonunun değerlendirilmesinde kullanılan bir yöntemdir?

(Abdominal çevre ölçümü, dual enerji X-Ray

"Vücut ağırlığı (kg) / boyun metre cinsinden karesi" formülü aşağıdakilerden hangisi için kullanılır?

VKİ hesaplaması

Fiziksel uygunluk parametreleri arasında yer alan antropometrik değerlendirmeler hangi konuya odaklanmaktadır?

Vücut kompozisyonu

Fiziksel uygunluk değerlendirmesi sırasında hangi konuyu değerlendirmek için postür analizi yapılır?

Denge

Kardiyovasküler dayanıklılık testlerinden biri olan treadmill testlerinde Balke protokolünde hangi durumda eğimde %1'lik artış gerçekleşir?

3 dakika sonra

Fiziksel uygunluk parametreleri arasında yer alan maksimal O2 tüketimi (VO2max) hangi durumda ölçülür?

Submaksimal egzersiz testleri sırasında

Fiziksel uygunluk parametreleri arasında yer alan esneklik hangi konuya odaklanmaktadır?

Kas esnekliği

Fiziksel uygunluk değerlendirmesi sırasında hangi konuyu değerlendirmek için reaksiyon zamanı ölçümü yapılır?

Çeviklik

Hangi testte pedal devresi 50 rpm olarak belirtilmiştir?

Astrand-Ryhming Protokolü Bisiklet Ergometresi Testi

Hangi test için süre 5 dakika olarak belirtilmiştir?

Harvard Basamak Testi

Hangisi vücut kompozisyonunun değerlendirilmesinde kullanılan bir yöntem değildir?

Treadmill testleri

Hangisi kardiyovasküler dayanıklılık testlerinin sonlandırma kriterleri arasında yer almaz?

Katılımcının testi sonlandırmak istemesi

Kassal endurans hangi parametreyi değerlendirmek için kullanılır?

Direnç seviyesini

"VO2max = (Mesafe (m) – 504.9) / 44.73" formülü hangi test için kullanılır?

Cooper Testi

"VO2max = (Kat edilen mesafe/15) – 133) x 0,172 ] +33,3" formülü hangi test için kullanılır?

Balke VO2max Testi

"Vücut ağırlığı (kg) / boyun metre cinsinden karesi" formülü hangisi için kullanılır?

Vücut kompozisyonunun değerlendirilmesi

Bu quizde, sporcularda fiziksel uygunluğun değerlendirilmesi konusunda Arş. Gör. Dr. Özge İpek Dongaz'ın verdiği bilgiler üzerine sorular bulunmaktadır. Fiziksel özellikler, postür analizi, kısalık değerlendirmesi, antropometrik ölçümler ve performans değerlendirmesi gibi konuları kapsamaktadır.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser