Southern Europe - Countries and Capitals

SnazzyOmaha avatar
By SnazzyOmaha

Quiz

Flashcards

18 Questions

Která země Jižní Evropy má nejvyšší počet obyvatel?

Která země Jižní Evropy má nejvyšší HDP na osobu?

Která země Jižní Evropy má nejvyšší rozlohu?

Jaké klima dominuje ve vnitrozemí zemí Jižní Evropy?

Který vrchol patří mezi nejvyšší vrcholy Španělska?

Které řeky patří mezi vodstvo Španělska?

Kdo byl v čele španělské fašistické diktatury v letech 1939-1975?

Jaká je úřední jazyk Španělska?

Které území patří Španělsku?

Který sport je považován za národní sport ve Španělsku?

Který tanec pochází z oblasti Andalusie ve Španělsku?

Která oblast ve Španělsku je známá svými býčími zápasy?

Která oblast ve Španělsku je známá svým centrem Bilbao a baskičtinou?

Kde se nachází centrum Barcelona, které je známé pro katalánštinu?

Jaký druh hospodářství je typický pro Španělsko v oblasti zemědělství?

Které oblasti ve Španělsku jsou známé pro pěstování citrusů, vinné révy, oliv a dubu korkového?

Kde se nachází centrum La Coruña, které je známé pro galicijštinu?

Která země je nejzápadnější zemí evropské pevniny?

Description

Test your knowledge of Southern European countries and their capitals, including Spain, Portugal, Italy, and Greece. Learn about the region's favorable climate, historical landmarks, and its status as a popular tourist destination.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free