Social Psychology Overview

ThumbUpGuqin avatar
By ThumbUpGuqin

Quiz

Flashcards

10 Questions

Wat was een belangrijke factor die de groei en debat van de sociale psychologie in de periode 1960-1975 beïnvloedde?

Waarom is het leren over onderzoeksmethoden in de sociale psychologie belangrijk?

Wat is een specifiek kenmerk van onderzoek over menselijk gedrag en (mentale) processen?

Wat was een belangrijke factor die de fase van bevestiging van sociale psychologie (1936-1960) beïnvloedde?

Waarom is het ontwikkelen van een kritische blik op persuasieve communicatie belangrijk?

Wat bestudeert sociale psychologie volgens de definitie van Allport?

Wat is het voornaamste verschil tussen sociologie en sociale psychologie?

Wat wordt bedoeld met 'aanwezigheid van anderen' in de context van sociale psychologie?

Wat kan aanwezigheid van anderen in sociale psychologie omvatten?

Wat kan gedrag in sociale psychologie beïnvloeden naast de directe fysieke aanwezigheid van anderen?

Description

Learn about the definition of social psychology and its relationship to other disciplines, as well as its application as an instrument in other fields. Explore everyday topics such as the impact of group size and dynamics on jury deliberation and the origins of discrimination.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This