quiz image

4

GoodLeprechaun avatar
GoodLeprechaun
·

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Morate generirati kod koji reagira na visestruke dogadaje promjene vrijednosti pomocu booleove kontrole uz zadrzavanje mehanicke radnje zakljucavanja. Koji programski korak NIJE potreban?

Konfiguriranje slucaja isteka vremena unutar strukture dogadaja

Sto je od sljedeceh netocno o datotecnom ulazu/izlazu koristenjem binarnih ili TDMS formata datoteka?

TDMS moze prihvatiti bilo koju Labview vrtu podataka

Za razliku od grafikona koji prikazuju cijeli valni pblik koji se ______ vec prikazani podaci, grafikoni povremeno azurira i podatke koji su prethodno prikazani

Prepisuje, odrzavati povijest

Kako uzorak dizajna proizvodaca potrosaca obraduje prekomjerne kolicine podataka

Koristeci red cekanja za pohranu, costumer petlja obraduje sve podatke kada ima vremena

Koja od sljedecih izjava nije vazeca?

Mozete napraviti niz od nizova

Sto od sljedeceg ne moze koristiti za prijenos podataka izmedu dvije paralelne petlje?

Žice

Kada je VI pauziran, klik na dijagram bez _______ gumb vam omogucuje zaobilaženje čvora u bloku jednog koraka kroz čvor

Prijeđi preko

Koja je izvorna znacajka otklanjanja pogresaka u labviewu?

Prijeđi preko

Kada kliknete neispravni strelicu za pokretanje, prozor s popisom pogresaka prikazuje sve sljedece OSIM:

Kodovi gresaka

Koja tvrdnja o strukturama nizova je netocna

Steukture sekvenci prestaju kada se otkrije greska

Test your knowledge on handling multiple value change events using boolean control with the retention of mechanical locking action. Identify the programming step that is NOT required in such scenarios.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser