Product Planning and Resource Allocation Quiz

k0rn3a avatar
k0rn3a
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

52 Questions

Care este principalul motiv pentru care companiile trebuie să facă eforturi în crearea de produse noi?

Pentru a fi competitive pe piață

Care este importanța planificării produsului conform textului?

Să ofere produsul potrivit la prețul potrivit la momentul potrivit

Ce reprezintă procesul de dezvoltare a produsului conform textului?

Conceperea, dezvoltarea, producerea și testarea unui produs

Ce indica faptul că procesul de planificare a produselor este complex?

Implicarea unui număr mare de activități, multe dintre ele trans-disciplinare

Care este una dintre componentele principale ale procesului de planificare a produselor conform textului?

Dezvoltarea produsului

Ce trebuie să conștientizeze managementul companiilor conform textului?

Importanța oferirii produsului adecvat, la preț corect și la momentul potrivit

Care este unul dintre obiectivele planificării produsului menționate în text?

Echilibrarea mixului de produse al întreprinderii

Care este un beneficiu al planificării produsului pentru departamentul de marketing, conform textului?

Îmbunătățirea programelor existente de marketing

Ce presupune coordonarea mixului de produse în contextul planificării produsului?

Echilibrarea mixului de produse al întreprinderii

Ce poate determina diluarea interesului consumatorilor pentru produsele unei întreprinderi?

Dezechilibrarea mixului de produse al întreprinderii

Care este rolul alocării resurselor în cadrul planificării produsului, conform textului?

Optimizarea alocării resurselor pentru diferitele produse

Ce informații valoroase poate furniza planificarea produsului despre piață?

Opiniile clienților privind produsele existente

Care este unul dintre rolurile procesului de planificare a produsului?

Evaluarea performanțelor de piață ale produselor

Care este un aspect important al eliminării produselor conform textului?

Programul de ghidare a consumatorilor spre alte produse ale întreprinderii

Ce reprezintă orientarea spre marketing (piață) în planificarea noilor produse?

Pornirea din exterior, din piață, luând în calcul nevoile și dorințele consumatorilor potențiali

Ce reprezintă strategia menținerii gradului de înnoire a gamei de produse?

Sortimentul de produse rămâne constant, cu un echilibru între produsele scoase din fabricație și cele noi lansate

Care este un aspect important al planului de eliminare a produselor?

Programul de menținere a unui stoc de piese de schimb o perioadă după eliminare

Care este efectul asupra afacerii când se elimină un produs?

Impactul asupra cash-flow-ului

Care este rolul managementului produsului în cadrul unei companii?

Comercializarea produselor pe piață

De ce este important ca procesul de dezvoltare a produsului să fie conectat cu managementul produsului?

Pentru a asigura succesul ofertelor de produse pe piață

Care este consecința separării procesului de dezvoltare a produsului de managementul produsului?

Eșecul ofertelor de produse

Cum contribuie managerii de produs la planificarea produsului?

Prin analiza pieței și identificarea nevoilor consumatorilor

Care este una dintre cele mai importante roluri ale procesului de planificare a produsului în cadrul companiei?

Analiza pieței și identificarea nevoilor consumatorilor

De ce este important ca dezvoltatorii produsului să lucreze împreună cu managerii de produs?

Pentru îmbunătățirea și extinderea mărcii sau liniei de produse

Care este principalul avantaj al deciziei de a introduce atât produse ieftine, cât și produse scumpe, conform textului?

Satisfacerea nevoilor și dorințelor tuturor categoriilor de consumatori

Care ar putea fi un risc major asociat cu introducerea unor produse mai ieftine pe piață?

Migrarea consumatorilor către produsele mai scumpe

Ce reprezintă extinderea spre partea inferioară a pieței a unei companii?

Lansarea de produse la prețuri mai mici pentru segmentul cu venituri mai reduse

Care este unul dintre obiectivele companiei Jolidon prin crearea colecțiilor de lux pentru persoanele cu venituri mari?

Satisfacerea nevoilor consumatorilor cu venituri mai mari

De ce ar putea o companie dori să introducă atât produse ieftine, cât și produse scumpe conform textului?

Pentru a rămâne competitivă pe piață

Care este caracteristica principală a bunurilor omogene conform textului?

Prezintă caracteristici funcționale identice

Care este un exemplu de produse fără căutare sau cu cumpărare rară conform textului?

Reviste de strictă specialitate

Ce caracteristică definitorie au produsele de specialitate conform textului?

Posedă caracteristici unice și/sau imagine de marcă bine definite

Care este un exemplu de produse industriale conform textului?

Motoare

Ce tip de bunuri nu intră în componența produsului finit, dar contribuie la fabricarea lui, conform textului?

Bunuri de echipament

Care este una dintre principalele diferențe dintre bunurile omogene și bunurile eterogene conform textului?

Caracteristicile funcționale

Care este una dintre dimensiunile mixului de produse identificate de Kotler?

Latimea

Ce reprezintă lungimea mixului de produse conform textului?

Numărul total de articole din mixul respectiv

Cum poate o companie să-și prelungească liniile de produse existente?

Adăugând variante noi produselor

Ce permite omogenitatea în contextul mixului de produse al unei companii?

Gradul de înrudire între liniile de produse existente

Care este una dintre posibilitățile de prelungire a liniei de produse pentru o companie poziționată în eșalonul central al pieței?

Prelungirea doar a unei linii de produse existente

Ce reprezintă profunzimea unui mix de produse conform explicațiilor date?

Numărul de variante oferite pentru fiecare produs din linie

Care dintre următoarele reprezintă un exemplu de linie de produse conform textului?

Costumul Falla

Ce reprezintă tipul de produs la nivelul unei linii de produse?

Un grup de articole cu aceeași formă din multitudinea variantelor disponibile

Ce rol are marca în cadrul unei linii de produse?

Identificarea surselor sau caracterului articolelor

Ce se înțelege prin articol în cadrul unei linii de produse?

Unitatea distinctă cu caracteristici fizice sau specifice

Care este diferența principală între clasa de produse și tipul de produs la nivelul unei linii de produse?

Tipul face referire la formele variate ale aceluiași articol, în timp ce clasa definește categorii generale

Care dintre următoarele reprezintă o consecință a diluării interesului consumatorilor pentru produsele unei companii?

Scăderea vânzărilor și aprecierii reputației brandului

Ce reprezintă mixul de produse conform definiției date în text?

Totalitatea produselor și articolelor oferite spre vânzare de un vânzător

În ce constă familia de produse conform ierarhizării mixului de produse?

Toate clasele de produse care pot satisface o nevoie fundamentală

Ce reprezintă gama de produse conform descrierii din text?

Totalitatea produselor comercializate de o firmă

Ce presupune clasa de produse în ierarhizarea mixului de produse?

Un grup de produse din cadrul unei familii de produse

Care este relația dintre mixul de produse și gama de produse, conform informațiilor din text?

Mixul reprezintă totalitatea produselor oferite spre vânzare, iar gama reprezintă totalitatea produselor comercializate

Test your knowledge on the process of analyzing and prioritizing resources for the success of each product in a company. This quiz covers aspects such as allocating resources to products deserving investments, optimizing allocation for different products, and coordinating the product mix.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Marketing Concept Quiz
12 questions

Marketing Concept Quiz

SuperbLucchesiite avatar
SuperbLucchesiite
Product Planning Strategies
10 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser