Marketing Samenvatting Hoofdstuk 1 Definities

AccurateIris3114 avatar
AccurateIris3114
·

Start Quiz

Study Flashcards

31 Questions

Wat is de definitie van marketing volgens Philip Kotler?

Wat is het belangrijkste verschil tussen marketing en verkopen?

Wat is reclame in relatie tot marketing?

Wat ontbreekt er aan de traditionele 4 P's van de marketingmix?

Wat zijn de 4 C's in de benadering van de marketingmix?

Wat onderscheidt marketing van reclame?

Wat zijn de 4 c's in de marketingcontext?

Wat wordt bedoeld met een productgerichte campagne?

Wat typeert een consumentgerichte campagne?

Wat wordt bedoeld met marketing 1.0?

Wat houdt de wet van pareto in?

Wat wordt bedoeld met behoeftemarketing?

Wat is een gevolg van behoeften volgens de tekst?

Welke fase in de marketingevolutie staat voor 'Customers are human beings with hearts, minds and spirits'?

Wat wordt bedoeld met een consumentgerichte campagne?

Welke marketingbenadering staat voor 'Vind de meest onderscheidende product-eigenschap'?

Wat is de kern van marketing volgens Philip Kotler?

Waarom is marketing niet hetzelfde als verkopen?

Wat maakt reclame anders dan marketing?

Wat ontbreekt er aan de traditionele 4 P's van de marketingmix?

Wat kenmerkt een consumentgerichte campagne?

Wat is het belangrijkste verschil tussen marketing en verkopen?

Wat is het uitgangspunt van een productgerichte campagne?

Wat kenmerkt een consumentgerichte campagne?

Wat houdt 'behoeftemarketing' in?

Welke benadering staat voor 'Vind de meest onderscheidende product-eigenschap'?

Wat wordt bedoeld met 'mens gerichte marketing'?

Wat is het gevolg van behoeften volgens de tekst?

'Customer journey gerichte' marketing draait om:

'Marketeers passen bij Marketing 4.0'?

'Wet van pareto' houdt in dat:

Description

Een samenvatting van hoofdstuk 1 over marketing definities, met inbegrip van de grondlegger van moderne marketing Philip Kotler en zijn benadering.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser