Language Development Stages Quiz

WellRunCarnelian1929 avatar
By WellRunCarnelian1929

Quiz

Flashcards

34 Questions

Wat is een taalontwikkelingsstoornis (TOS) volgens de tekst?

Wat zijn kenmerken van kinderen met TOS volgens de tekst?

Wat is een mogelijke oorzaak van TOS volgens de tekst?

Wat wordt bedoeld met 'initiaal' volgens de tekst?

Wat is het belangrijkste probleem van TOS volgens de tekst?

Hoe wordt TOS beïnvloedt volgens de tekst?

Wat wordt bedoeld met 'finale' volgens de tekst?

Wat is een mogelijke gevolg van TOS volgens de tekst?

'TOS is onzichtbaar probleem.' Wat betekent dit volgens de tekst?

Wat zijn de voorwaarden voor een kind om taal te ontwikkelen in een sociale context?

Wat zijn mogelijke signalen van een taalstoornis bij baby’s en peuters?

Wat zijn mogelijke signalen van een taalstoornis bij oudere kinderen?

Wat kan bijdragen aan een goede pragmatische ontwikkeling?

Wat zijn mogelijke kenmerken van een taalachterstand bij kinderen?

Wat zijn mogelijke gevolgen van een taalstoornis bij kinderen?

Wat houdt pragmatiek in de context van taalgebruik in?

Wat zijn voorbeelden van executieve functies in relatie tot taalgebruik?

Wat is een kenmerk van een specifieke taalstoornis?

Wat kan bijdragen aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen met een taalstoornis?

Wat wordt bedoeld met 'normale ontwikkeling' in relatie tot taalontwikkeling bij kinderen?

Wat wordt bedoeld met 'toM' in relatie tot de executieve functies?

Wat is de term voor het waarnemen van spraakklanken?

Wat is een kenmerk van de pre-linguale periode (0 tot 1 jaar) volgens de tekst?

Wat valt onder de taalvorm 'syntaxis'?

Wat is een vereiste voor een kind om taal te ontwikkelen volgens de tekst?

Wat wordt bedoeld met 'passieve woordenschat' volgens de tekst?

Wat is een mogelijke gevolg van een taalontwikkelingsstoornis (TOS) volgens de tekst?

Wat is een kenmerk van de voltooiingsfase (5 tot 9 jaar) in de taalontwikkeling volgens de tekst?

Wat is een voorbeeld van een contextueel aspect dat de pragmatiek beïnvloedt volgens de tekst?

Wat wordt bedoeld met 'inhibitie' in relatie tot de executieve functies volgens de tekst?

Wat is een mogelijke oorzaak van een secundaire taalstoornis (bijvoorbeeld LVB) volgens de tekst?

Wat wordt bedoeld met 'presuppositie' in relatie tot Theory of Mind volgens de tekst?

Welke executieve functie houdt verband met het plannen van klanken en woorden volgens de tekst?

Wat is een mogelijke gevolg van een taalstoornis volgens de tekst?

Description

Test je kennis over de verschillende fasen van taalontwikkeling bij kinderen, van pre-linguale periode tot voltooiingsfase. Leer over de voorwaarden en mijlpalen in de taalontwikkeling van een kind.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Child Language Acquisition Quiz
5 questions
Child Directed Speech Quiz
56 questions
First Language Acquisition (L1A) Quiz
5 questions