Karbonhidratlar ve Sindirimi

LuminousCarnation avatar
LuminousCarnation
·

Start Quiz

Study Flashcards

16 Questions

Hangisi polisakkarit birimidir?

Amiloz

Karbonhidrat sindirimi hangi bağırsakta tamamlanır?

İnce bağırsak

Glikojen hangi dokuda bulunur?

Karaciğerde ve kas dokusunda

Başlıca disakkaritlerden sakaroz hangi monosakkaritleri içerir?

Glikoz artı fruktoz

Diyet lifi olarak bulunan selüloz hangi bağırsakta metabolize edilmez?

İnce bağırsak

Hangi monosakkarit, ince bağırsakta emildikten sonra fruktoz ve galaktoza dönüştürülür?

Glukoz

Günlük en az kaç gram karbonhidrat alımı gereklidir?

50-100 gram

Hangi besin öğesi enerji sağlar ve gıdalarda en çok bulunan besin öğesidir?

Karbonhidrat

Diyet lifi ne işe yarar?

Dışkıya kütle sağlar ve eliminasyonu kolaylaştırır

Karbonhidrat alımı vücudun ihtiyaçlarını karşılamada yetersizse, enerji ihtiyacı için hangi besin ögesi metabolize edilir?

Protein

Laktoz intoleransı olan kişiler hangi süt ürünlerini genellikle tolere edebilir?

Peynir ve yoğurt

"Karmaşık karbonhidratlar" olarak hedeflenen enerjinin yaklaşık yarısı hangi besin ögesinden gelir?

Karbonhidrat

Karbonhidratın enerji sağlama oranı nedir?

%60

"Şeker alımını azaltmak diş çürüğü riskini azaltır" ifadesi hangi besin ögesiyle ilgilidir?

Karbonhidrat

"Yüksek dozlarda, çözünür lifler diyabetik kişilerde kan şekerini kontrol etmeye ve kan kolesterolünü düşürmeye yardımcı olabilir" ifadesi hangi besin ögesiyle ilgilidir?

Lif

Fotosentez yoluyla nasıl sentezlenir?

Oksijen + Karbondioksit + Güneş Işığı -> Glikoz (C6H12O6) + Su

Bu quizde karbonhidratların sindirimi ve temel yapı taşları olan monosakkaritler, disakkaritler ve polisakkaritler hakkında temel bilgiler yer almaktadır. Ayrıca bitkilerde nişastalar ve insanlarda glikojenin depolanması konuları da incelenmektedir.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser