Innate Immunity: Eosinophils

ProgressiveTeal566 avatar
ProgressiveTeal566
·

Start Quiz

Study Flashcards

38 Questions

Wat is een mogelijke rol van TNF-α in het immuunsysteem?

Het bevorderen van de doorlaatbaarheid van bloedvaten

Wat is een mogelijke functie van neutrofielen in het immuunsysteem?

Het herkennen en vernietigen van beschadigde cellen

Wat is de functie van LTB4 in het immuunsysteem?

Het versterken van de ontstekingsreactie

Wat kan een gevolg zijn van overmatige productie van IL-1 en TNF-α?

Chronische ontstekingsziekten

Wat is een mogelijke reactie op infectie met bacteriën die LPS produceren?

Stimulatie van pro-inflammatoire cytokines

Wat is een mogelijke rol van IL-1 in het immuunsysteem?

Het bijdragen aan chronische ontstekingsziekten

Welke immuuncellen worden geactiveerd door Interleukine 1 (IL-1)?

T-cellen en B-cellen

Wat is een belangrijke functie van IL-1 in het immuunsysteem?

Inductie van koorts

Welke cellen produceren Interleukine 1 (IL-1) als reactie op infecties?

Dendritische cellen

Wat is de rol van IL-1 bij ontstekingsprocessen?

Het vergroten van de doorlaatbaarheid van bloedvaten

Wat zijn de bronnen van IL-1 in het lichaam?

Macofagen en monocyten

Wat is het effect van IL-1 op het temperatuurregulatiesysteem in de hersenen?

Het veroorzaken van een verhoging van de lichaamstemperatuur (koorts)

Wat is de belangrijkste rol van eosinofiele granulocyten?

Beschadiging van de membraan van parasieten

Welke receptor kan specifieke structuren op pathogenen herkennen?

Toll-Like-Receptor-4 (TLR-4)

Wat is een voorbeeld van een PAMP (pathogen-associated molecular pattern)?

LPS

Wat is de functie van dendritische cellen in lymfoïde organen?

Presenteren van antigenen aan specifieke T-lymfocyten

Wat gebeurt er nadat dendritische cellen micro-organismen hebben opgenomen?

Ze ondergaan uitrijping en veranderen van vorm

Wat is de rol van Toll-like receptoren (TLR's) in het aangeboren immuunsysteem?

Ze activeren een reeks intracellulaire signaleringspaden die leiden tot de productie van cytokines en andere immuunresponsen

Wat is de rol van C5a in het lichaam?

Het activeert andere eiwitten die helpen om witte bloedcellen naar de plaats van infectie te brengen

Wat is een opsonine volgens de tekst?

Een eiwit dat zorgt voor versnelling van fagocytose

Wat is de functie van C3b in het lichaam?

Het hecht zich aan het oppervlak van bacteriën

Hoe reageren B-lymfocyten op antigenen?

Door antilichamen te produceren die micro-organismen neutraliseren

Wat is het bijzondere aan het verworven immuunsysteem volgens de tekst?

Het is uiterst specifiek en kan micro-organismen herkennen en erop reageren

Wat is de rol van geheugencellen in het immuunsysteem?

Ze onthouden specifieke ziekteverwekkers voor een snellere reactie bij herhaalde blootstelling

Wat is de rol van Natural Killer (NK) cellen in het immuunsysteem?

Het herkennen en aanvallen van geïnfecteerde of afwijkende cellen

Hoe herkennen NK-cellen doelcellen?

Door een balans van activerende en remmende signalen

Wat is de rol van granzymen bij NK-celgemedieerde apoptose?

Ze dringen de doelcel binnen via poriën gevormd door perforine en initiëren apoptose

Wat gebeurt er bij de initiëring van apoptose door granzymen?

Verschillende cellulaire substraten worden gesplitst, waardoor apoptose wordt geactiveerd

Wat is een belangrijke eigenschap van IgE-antilichamen?

Het is sterk geassocieerd met allergische reacties

Wat veroorzaken mediatoren zoals histamine bij allergische reacties?

Symptomen zoals jeuk, zwelling, niezen en huiduitslag

Wat is de rol van smIg bij de directe antigeenherkenning in de humorale immuniteit?

Het bindt direct aan vrije antigenen in de omgeving

Welke cellen spelen een cruciale rol bij de indirecte antigeenherkenning in de cellulaire immuniteit?

Dendritische cellen

Wat is de rol van Tc-lymfocyten in de cellulaire immuniteit?

Ze doden direct virus geïnfecteerde cellen door apoptose

Wat gebeurt er wanneer een B-cel een antigeen bindt dat specifiek is voor zijn smIg?

De B-cel wordt geactiveerd en begint te prolifereren en differentiëren

Welke cellen transformeren uiteindelijk in plasmacellen die grote hoeveelheden antilichamen produceren?

B-cellen

Wat is de rol van cytotoxische T-lymfocyten (Tc) in de cellulaire immuniteit?

Ze doden direct virus geïnfecteerde cellen door apoptose

Wat herkennen T-lymfocyten bij indirecte antigeenherkenning in de cellulaire immuniteit?

Antigenen die worden gepresenteerd op MHC-I-complexen van geïnfecteerde cellen

Welke cellen fungeren als B-celreceptoren (BCR) bij directe antigeenherkenning in de humorale immuniteit?

'Oppervlakte-immunoglobulinen' (smIg)

Learn about the role of eosinophils in the innate immune system, including their migration, phagocytic function, and defense against parasitic organisms.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser