Hybrid Brand Architecture Quiz

AmpleHilbert avatar
AmpleHilbert
·

Start Quiz

Study Flashcards

26 Questions

Een merkenstrategie waarbij verschillende merken worden gebruikt voor producten in dezelfde productcategorie is de _________strategie

multimerken

Nieuwe merken voor producten in een nieuwe productcategorie ontwikkelen valt onder de _________strategie

nieuwemerken

Een merk dat wereldwijd bekend is, wordt een _________ merk genoemd

globaal

Een merk met een lange traditie in een bepaald land en vaak marktleider is een _________ merk

lokaal

Twee merknamen van hetzelfde bedrijf die naast elkaar worden gebruikt, is bekend als _________ branding

endorsement

Het Rode Kruis en Apple maken gebruik van belangrijke ______ en symbolen om hun producten herkenbaar te maken

logo's

Een merkpersonage zijn personages en figuren die menselijke of levensechte ______ aannemen

karaktereigenschappen

Een merkslogan, ook wel mankmantra genoemd, is een kort zinnetje dat bijdraagt aan de merkbekendheid, positionering en merkmeerwaarde, en beschrijft en activeert de ______

merkbelofte

Een verpakking zorgt voor herkenning, onderscheid en aandacht; differentiatie in het schap om merkassociaties te creëren of ______

versterken

Bij het ontwerpen van de verpakking is de vorm, kleuren en ______ van groot belang om de juiste merkassociaties op te roepen

woorden

ROOD staat voor actie en ______

passie

BLAUW straalt kalmte, vrede, geduld en ______ uit

zekerheid

GROEN symboliseert natuur, groei en ______

balans

ZWART wordt geassocieerd met elegantie, gesofisticeerdheid, kracht en ______

vertrouwen

Hybride merkarchitectuur = tussenvariant: zichtbaarheid van het moedermerk maar ook eigen merken worden in de markt gevoerd Bedrijf is gekend voor hun moedermerk, maar heeft ook nog andere eigen ______

submerken

Voordelen: Het beste van twee werelden Nadelen: Hogere marketingkosten Kwetsbaarheid 1.5 merkstrategieën 1.merkstrategie van 1 bestaand merknaam Lijnextensies = binnen zelfde productcategorie & merknaam gebruiken voor nieuwe ______ te introduceren Voordelen Nadelen (Behoefte aan) Variatie vergroten Verdunning merk Goed imago moedermerk wordt overgedragen Verwarring & keuzestress Meer schapruimte bedingen Kans op kannibalisatie Communicatie-investeringen uit het verleden worden aangewend voor nieuwe ______ Kans op lage rendabiliteit Merkextensie = bestaand merk wordt gebruikt om ______ uit andere productcategorie op de markt te zetten Voordelen Nadelen Snellere acceptatie & herkenning Verwarrend werken op imago hoofdmerk Verminderde marketingkosten Merknaam kan niet geschikt zijn voor nieuw product Merknaam kan zijn positionering kwijt geraken: verwatering Corporate branding = naam van bedrijf wordt voor alle ______ gebruikt Voordelen Nadelen Meer vertrouwen in gevestigd en ervaren bedrijf Inflexibele strategie 2.

producten

Lijnextensies = binnen zelfde productcategorie & merknaam gebruiken voor nieuwe ______ te introduceren

producten

Voordelen Nadelen (Behoefte aan) Variatie vergroten Verdunning merk Goed imago moedermerk wordt overgedragen Verwarring & keuzestress Meer schapruimte bedingen Kans op kannibalisatie Communicatie-investeringen uit het verleden worden aangewend voor nieuwe ______ Kans op lage rendabiliteit

producten

Merkextensie = bestaand merk wordt gebruikt om ______ uit andere productcategorie op de markt te zetten

producten

Corporate branding = naam van bedrijf wordt voor alle ______ gebruikt

producten

Een inspirerend, motiverend en dynamisch droombeeld is de merkvisie die richting en leiding geeft aan wat het merk de komende jaren wilt realiseren. Antwoord op de vraag “Waarvoor staat en gaat het merk?” in aansprekende, tastbare en concrete taal is essentieel voor de merk__________.

identiteit

De diepgewortelde principes en overtuigingen die het gedrag van een organisatie sturen en communiceren waarvoor het merk staat, worden vastgesteld als de merk__________.

waarden

Het toekennen van een groep menselijke eigenschappen die met het merk geassocieerd kunnen worden, zoals 'lief' of 'irritant', staat bekend als het toekennen van merk__________.

persoonlijkheid

De merkbelofte vertelt waarvoor het merk gaat en staat, en omvat een centraal thema en functionele en symbolische merkattributen. Dit draagt bij aan het realiseren van de merk__________.

competentie

Het vermogen van het merk om zijn belofte uit te dragen en waar het goed in is, wordt weerspiegeld in de merk__________.

competentie

Het benutten van de verwijzing naar het land van herkomst of de historie van het merk om positieve associaties op te roepen, wordt gedaan door de merk__________.

herkomst

Test je kennis over hybride merkarchitectuur en de strategieën die ermee gepaard gaan, zoals merkextensies en de voor- en nadelen van het voeren van zowel een moedermerk als eigen submerken. Ontdek de voordelen en kwetsbaarheden van deze benadering.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Unleash Your Brand's Personality
3 questions
Brand Management Week 4
15 questions
Brand Architecture Strategies Quiz
5 questions
Brand Storytelling Chapter 9
6 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser