Filipino Language in Television

LikedVitality avatar
By LikedVitality

Quiz

Flashcards

15 Questions

Ano ang pangunahing gamit ng wika sa telebisyon, ayon sa teksto?

Ano ang isa sa mga aspeto na nailalarawan ng paggamit ng wika sa telebisyon, ayon sa teksto?

Bakit itinuturing na pinakamakapangyarihang media ang telebisyon, ayon sa teksto?

Ano ang pangunahing wikang ginagamit sa radyo, ayon sa teksto?

Ano ang halimbawa ng programa sa radyo na gumagamit ng wikang Ingles, ayon sa teksto?

Ano ang mas nangingibabaw na gamit ng wika sa pakikipag-usap, batay sa teksto?

Ano ang pangunahing wika na ginagamit ng Broadsheet na dyaryo?

Ano ang tinaguriang 'diyaryong pangmasa'?

Ano ang layunin ng lokal na gumagamit ng midyum na Filipino at mga barayti nito?

Ano ang kilala sa tawag na sine?

Ano ang itinuturing na pinalakang-tabing?

Ano ang itinuturing na larangan na nagpapakita ng mga gumagalaw na larawan bilang isang anyo ng sining?

Ano ang itinuturing na 'makabagong bugtong' na maiuugnay sa pag-ibig at iba pang aspekto ng buhay?

'Tinatawag ding love lines o love quotes'. Ano ito?

'Ito ay oral na isinasagawa ng pa-rap'. Ano ito?

Description

This quiz covers the usage and significance of the Filipino language in the context of television, including its role in delivering messages, ideas, and communication to viewers.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free