Quiz

DelightedVulture avatar
DelightedVulture
·

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Wat betekent ontologie?

Wat hoort niet thuis in het rijtje?

In welke eeuw leefde Wittgenstein?

Welke filosoof past niet in het rijtje door zijn moraalfilosofie?

Bij wie hoort de methode van trial and error?

Volgens de tekst, welke filosoof past NIET in het rijtje door zijn moraalfilosofie?

Wat is de methode van trial and error?

Wat is de juiste volgorde van de eeuwen waarin Wittgenstein leefde?

Wat is de betekenis van ontologie?

Welke soort realiteit wordt bediscussieerd wanneer er op de KULeuven een discussie plaatsvindt over de levensbeschouwing van de studenten?

Description

Test je kennis over filosofie met deze quiz! Beantwoord vragen over ontologie, bekende filosofen en filosofische concepten. Weet jij bijvoorbeeld wat ontologie betekent? En kun je de filosoof uit het rijtje met zijn moraalfilosofie identificeren? Ontdek het nu en test je filosofische kennis!

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Assumptions and Domains Quiz
10 questions
Assumptions and Domains Quiz
TemptingJudgment2809 avatar
TemptingJudgment2809
Use Quizgecko on...
Browser
Browser