Quiz do Quecemento

FinestLapisLazuli avatar
By FinestLapisLazuli

Quiz

Flashcards

5 Questions

Que é o quecemento e cal é a súa finalidade?

Cal é a orde recomendada para estirar e mover as articulacións durante o quecemento?

Cal é a intensidade recomendada para o pulso durante o quecemento?

Cal é a duración mínima recomendada para o quecemento?

Que é o cansazo e por que se produce durante o exercicio físico?

Description

Aprenda sobre a importancia do quecemento antes do exercicio físico e as regras para facelo correctamente. Este quiz explora a progresión e intensidade necesarias para un quecemento eficaz e seguro.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Quiz
10 questions
Quiz
PrivilegedBowenite1136 avatar
PrivilegedBowenite1136
Warm-Up and Stretching Quiz
5 questions
Physical Fitness and Exercise Principles
4 questions