Diabetes Insipidus Types and Symptoms

CommendableSanJose avatar
CommendableSanJose
·

Start Quiz

Study Flashcards

40 Questions

Diyabetes insipidus (yalancı diyabet) için hangisi doğrudur?

Hipotalamusta SON ve PVN harabiyetine bağlı ADH salınımı artışı (Santral DI)

Diyabetes insipidus belirtilerinden biri olan polidipsi, aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir?

Çok su içme ihtiyacının artması

Nefrojenik Diyabetes insipidus (DI) olan bir hastada aşağıdakilerden hangisi gözlemlenebilir?

ADH'ya böbreklerin normal cevap vermesi

Poliüri semptomu ile hangisi eşleştirilebilir?

Diyabetes Mellitus (DM)

Hangisi Diyabetes insipidus (DI) tanısının konulmasına yardımcı olabilecek bir belirtidir?

Yüksek günlük idrar miktarı ve sürekli susama

Steroid hormonlar hangi yapıdan sentezlenir?

Kolesterol

Hücre membranından kolayca geçerek hedef hücre sitoplazmasında reseptöre bağlanan hormon türü aşağıdakilerden hangisidir?

Steroid hormonlar

Adrenal korteksten salgılanan hormonlardan biri olan aldosteron hangi gruba aittir?

Steroid hormonlar

Tiroit hormonlarının reseptörü nerede bulunur?

Hücre çekirdeğinde

Endotelin hangi grup hormonlardan birine örnektir?

Aminoasit türevleri

Bir hormon ile hedef hücre arasındaki etkileşim sonucunda ne oluşur?

Protein sentezi

Endokrin sistemi oluşturan yapılar arasında hangisi bulunmaz?

Mide

Bir hormonun etkilerini sadece belirli hücrelerde göstermesinin nedeni nedir?

Hormonlar hedef hücrede bulunan özel reseptörlere bağlanarak etkilerini gösterir.

Hormonların kana salgılanmasını hangi mekanizma ile genellikle kontrol edilir?

Negatif geribildirim

Hormonların etki yerine göre sınıflandırılmasında lokal hormonlar ne yapar?

Başka bir madde aracılığı ile hedef hücreye etki ederler.

Hangisi hormonal bir bölünme yayıcı değildir?

Gastrin

Thyroid Stimulating Hormone'ün (TSH) özel hedef dokusu hangisidir?

Tiroit

Hormon reseptörleri hangi yapılardadır?

Hücre membranı

Bir hücre hormonun etkisine nasıl duyarlılık kazanır?

Protein reseptörler sayesinde

Hangi hormonlar protein/peptit yapılıdır?

Insülin

Hormon reseptörleri her hücrede bulunur mu?

Hayır, bazı hücrelerde bulunur bazılarında bulunmaz.

Steroid hormonlar hangi bölgede etki gösterir?

Nükleusta

Hormonların etkileşimleri aşağıdakilerden hangisi olarak adlandırılır?

Sinerjik

Bir kişide karnitin eksikliği saptandığında, bu durum hangi metabolik süreci olumsuz etkiler?

Yağ mobilizasyonunu

Asetoasetik asidin birikmesi, aşağıdaki durumlardan hangisinin sonucu olabilir?

Diyabetik ketoasidoz

Bir kişide BH hormonunun fazla salgılanması hangi hastalığa yol açabilir?

Itırılma sendromu

Prolaktin seviyesindeki artış, aşağıdaki durumlardan hangisinin belirtisi olabilir?

Sekonder gonadotropin eksikliği

Hipopitüitar denilen bir durumla karşılaşıldığında, hangi hormonun seviyelerinin kontrol edilmesi önerilir?

PRL

Bir hastada hipofiz adenomu şüphesi varsa, en sık artan hipofiz hormonunun ne olması beklenir?

PRL

ADH'nun etki mekanizması nasıldır?

Distal ve kollektör tüp epitelinin lüminal kenarında su kanallarının aktivasyonuna aracılık eder.

Oksitosin salınımını artıran etkenler nelerdir?

Bebeğin ağlaması

V1 reseptörü hangi işlevleri gerçekleştirir?

Vasküler düz kas kontraksiyonunu stimüle eder.

ADH yokluğunda idrar çıkışı neye doğru değişir?

Artar

VAZOPRESSİN (ADH) hangi bölgede etki gösterir?

Beyinde

ADH salınımını artıran en önemli fizyolojik uyarıcı nedir?

Plazma osmolalitesinde %1-2'lik bir artış

Hiponatremi durumunda ADH salınımı nasıl etkilenir?

Azalır

Hipovolemide ADH salınımını artıran en az kaç oranında kan kaybı olmalıdır?

%25

Diyabetes İnsipidus hastalarında görülen semptomlardan biri hangisidir?

Polidipsi

Diyabetes İnsipidus'un santral tipinde hangi bölgedeki harabiyet ADH salınımını etkileyebilir?

Hipotalamus'ta

ADH salınımını azaltan durumlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

Hipoproteinemi

Learn about the two types of diabetes insipidus: central DI caused by a deficiency in ADH secretion due to hypothalamic damage, and nephrogenic DI caused by renal unresponsiveness to ADH. Understand the symptoms like polydipsia and polyuria experienced by patients with DI.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Diabetes Insipidus Symptoms and Treatment
34 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser