Ciclul de Viață al Produsului

k0rn3a avatar
k0rn3a
·

Start Quiz

Study Flashcards

29 Questions

Care este prima etapă a ciclului de viață a unui produs?

Lansarea

La ce etapă a ciclului de viață a unui produs profiturile sunt inexistente datorită cheltuielilor mari cu introducerea produsului?

Lansarea

Care este etapa în care produsul este acceptat de majoritatea cumpărătorilor potențiali, iar nivelul profiturilor este în creștere?

Creșterea

Ce se întâmplă cu ritmul vânzărilor la etapa de maturitate a ciclului de viață a unui produs?

Scade rapid

Care este etapa în care vânzările și profiturile scad într-un ritm rapid?

Declinul

Ce reprezintă un stil în diverse domenii precum muzică, pictură și designul locuințelor?

Un mod de expresie și distingere

Ce reprezintă moda conform textului?

Un stil acceptat și popular la un anumit moment dat

Ce factor influențează durata ciclului de viață al modei, potrivit textului?

Comportamentul cumpărătorilor

Care este caracteristica capriciilor în industria modei?

Apare și este acceptată rapid, dar dispare la fel de repede

Cine decide în final dacă o modă este acceptată sau nu?

Consumatorii

Ce caracterizează articolele de îmbrăcăminte de bază, conform textului?

Tricouri, ciorapi, lenjerie intimă, etc.

Care tip de îmbrăcăminte are cel mai lung ciclu de viață pe piață?

Îmbrăcămintea de bază

Ce factor determină scurtarea ciclului de viață al produselor de îmbrăcăminte la modă?

Includerea mai multor elemente de modă

Care este cea mai scurtă durată de prezență pe piață a articolelor de îmbrăcăminte capriciu?

Zece săptămâni

De ce este important pentru managementul unei companii să afle în ce fază a ciclului de viață se află produsele lor?

Pentru a elabora strategii necesare

Care metodă propusă de către Donald Cliflord în 1965 ajută la plasarea unui produs într-o anumită etapă a ciclului de viață?

Colectarea de informații despre evoluția produsului în ultimii ani

Ce determină dificultatea plasării unui produs într-o anumită etapă a ciclului de viață, conform specialiștilor?

Evoluția produsului pe piață în ultimii ani

Ce reprezintă ciclul de viață al unui produs în marketing?

Perioada de timp de la lansarea produsului pe piață până la eliminarea sa din procesul de fabricație

Care dintre următoarele nu reprezintă o ipoteză despre ciclul de viață al unui produs?

Vânzările produsului au o dinamică și amplitudine constante pe durata vieții comerciale

Care este analogia făcută între viața unui produs și ciclul uman?

Naștere, creștere, maturitate și dispariție

Ce pot analiza specialiștii cu ajutorul conceptului ciclului de viață al produsului?

Categorii de produse cu cele mai lungi cicluri de viață

Care este unul dintre motivele pentru care se renunță la vechile produse și tehnologii?

Dorința de a aduce inovație pe piață

Care este rolul conceptului ciclului de viață al produsului în marketing?

Analiza traiectoriei unui produs pe piață

Ce reprezintă ciclul de viață al produsului?

Perioada dintre apariția ideii noului produs și momentul apariției sale pe piață.

Care este diferența dintre ciclul de dezvoltare și ciclul de viață comercială a produsului?

Ciclul de dezvoltare se referă la momentul apariției produsului în producție, iar ciclul comercial la perioada pe piață.

Ce reprezintă ciclul de viață a tehnologiei?

Perioada de la apariția tehnologiei până la înlocuirea acesteia cu una nouă.

Care sunt etapele ciclului de cerere a tehnologiei?

  1. Etapa de apariție 2. Etapa de creștere accelerată 3. Etapa de declin

Ce reprezintă satisfacerea nevoilor consumatorilor?

Crearea unui produs care să ofere o soluție pentru o nevoie a consumatorilor.

De ce se justifică realizarea unui produs nou pentru o companie?

Atunci când acesta reprezintă o modalitate de a satisface o nevoie a consumatorilor.

Explorează cele cinci etape ale ciclului de viață al unui produs, începând de la dezvoltare până la declinul vânzărilor. Descoperă importanța fiecărei etape și impactul acestora asupra strategiilor de marketing.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser