Жасанды Интеллект Тесті

BullishLiberty avatar
By BullishLiberty

Quiz

Flashcards

5 Questions

Маккартиге сәйкес 'жасанды интеллектінің' зерттеушілер нақты проблеманы шешу үшін адамдарда байқалмайтын интеллектіні зерттеуіне болады

Жасанды интеллект 1956 жылы Дартмут университетінде өткен конференциясының преамбуласында Джон Маккарти қолданған

Әзірше біз бүтіндей қандай есептеуіш процедураларды интеллектуалды деп айта алатынмызды білмейміз

Интеллект тек қана биологиялық феномен деген де көзқарастар бар

Жасанды интеллект (ЖИ, ағылш. artificial intelligence, AI) — интеллектуалды компьютерлік бағдарламалар мен машиналар жасау технологиясы әри ғылым

Description

Жасанды интеллект туралы тест: Жасанды интеллект (ЖИ, ағылш. artificial intelligence, AI) үшін тест. Ақпаратты бекіту үшін алғашқы шығармашылықтан бастап, жасанды

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free