Web Security: CSRF Attacks and Prevention

SlickSynthesizer avatar
SlickSynthesizer
·

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Care este diferența principală între Cross-site scripting (XSS) și Cross-site request forgery (CSRF)?

XSS permite unui atacator să execute JavaScript în browserul unei victime, în timp ce CSRF permite unui atacator să inducă o acțiune neintenționată pe un site web unde victima este autentificată.

Care este implicarea principală a unui atac CSRF?

Atacatorul poate prelua controlul deplin asupra contului utilizatorului.

Care este una dintre condițiile necesare pentru realizarea unui atac CSRF?

Acțiunea implicată să fie legată de gestionarea sesiunilor pe bază de cookie-uri.

Care este exemplul corect de atac CSRF prezentat în text?

Atacatorul creează o pagină web care să permită utilizatorului să schimbe adresa de e-mail din contul său.

Ce reprezintă principalul pericol al unui atac CSRF?

Preluarea controlului deplin asupra contului utilizatorului.

Care este definiția atacului CSRF?

Atacul în care un atacator forțează utilizatorul să trimită cereri neautorizate către un server web

Care este principala diferență între atacurile XSS și atacurile CSRF?

XSS implică injectarea de scripturi malefice în paginile web, în timp ce CSRF implică forțarea utilizatorului să trimită cereri neautorizate către un server web

Care dintre următoarele reprezintă condiții pentru realizarea unui atac CSRF?

Utilizatorul este autentificat pe site-ul web și are o sesiune activă

Cum poate un atacator realiza un atac CSRF folosind un payload XSS?

Injectând un script malefic într-o pagină web vizitată de utilizator, astfel încât browser-ul acestuia să trimită cereri neautorizate către serverul site-ului web

Care este principala funcție a tokenului CSRF în prevenirea acestui tip de atac?

Validează autenticitatea și integritatea cererilor trimise de la browser la server

This quiz covers the topic of Cross-Site Request Forgery (CSRF) attacks on web applications, including the implications of such attacks, conditions for executing them, vulnerable contexts, and prevention methods such as CSRF tokens and the Synchronizer Token Pattern.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser