quiz image

Ukrainian Sixtiers Movement

LushArlington avatar
LushArlington
·

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

У якому році відбулася прем'єра фільму «Тіні забутих предків» Сергія Параджанова?

Як назвали групу митців, яка перетворилася на дисидентський рух?

Чому прем'єра фільму «Тіні забутих предків» перетворилася на політичну акцію?

Яку роль відіграли «шістдесятники» у збереженні української ідентичності?

Яке покоління було піддане сталінським репресіям та штучно звинувачене у злочинах?

Хто випустив пісню 'Ікони', присвячену митцям 60-х років?

На яких цінностях базувався рух шістдесятників?

Кого називають поколінням шістдесятників?

Які теми включала творчість шістдесятників?

Де можна побачити естетику шістдесятників, згадану в тексті?

Summary

 • Гурт "Один в каное" випускає пісню "Ікони" присвячену митцям 60-х років, вона запрошує нас дізнатися про "шістдесятників".
 • Шістдесятники - інтелігентський рух, що протистояв тоталітарній системі, заснований на гуманізмі, демократизмі, патріотизмі та експериментах у творчості.
 • Шістдесятники включають поетів, прозаїків, перекладачів, критиків, художників та композиторів, серед яких виділяється Володимир Івасюк.
 • Теми творчості шістдесятників включають історію, кохання, гідність, війну та сільське життя.
 • У творчості шістдесятників з'являються нові жанрові різновиди та поетичні експерименти.
 • Естетика шістдесятників присутня в українському кіно та мистецтві, наприклад, у вітражах Людмили Семикіної на станції метро "Почайна".
 • Шістдесятники перетворюються на дисидентський рух, який стає загрозою для радянської влади, незважаючи на посилену цензуру.
 • Кульмінаційним епізодом у історії «шістдесятництва» була прем'єра фільму «Тіні забутих предків» Сергія Параджанова у 1965 році.
 • Прем'єра фільму перетворилася на політичну акцію, арешти в 1965 та 1972 роках перервали рух «шістдесятників».
 • Митці були піддані сталінським репресіям, штучно звинувачувалися, піддавалися насильству та навіть вбивалися.
 • Особисті історії «шістдесятників» можна вивчити в Музеї шістдесятництва в Києві.
 • Це покоління відіграло значну роль у збереженні української ідентичності та ставилося проти радянської влади.

Description

Explore the cultural and political movement of the Ukrainian Sixtiers, who challenged the totalitarian system with humanism, democratization, patriotism, and artistic experimentation. Learn about key figures like Volodymyr Ivasyuk and their themes of history, love, dignity, war, and rural life. Discover how the movement evolved into a dissident movement and faced harsh repression under Soviet rule.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Ukrainian Christmas Traditions Quiz
3 questions
Ukrainian Family in a Village
10 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser