Türkçe Metin Anlama Becerileri Quiz'i

ProsperousJadeite3895 avatar
By ProsperousJadeite3895

Quiz

Flashcards

5 Questions

Bu kitap mikro ekonomi konusunda derinlemesine matematiksel analizler içermektedir.

Ekonominin tüm dallarında mikro ve makro analizlerden yararlanılır.

Makro ekonomi, iktisat biliminin ikinci temelini oluşturur.

Kitap, öğrencilere mikro ekonomi konularını ve analiz metodlarını mantığıyla kavramalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Kitabın amacı, öğrencilere iktisat biliminin temellerinden biri olan mikro ekonomi konusu hakkında derinlemesine bilgi sunmaktır.

Description

Bu quiz, Türkçe metin anlama becerilerini test etmek için hazırlanmıştır. Metindeki anahtar kelimeleri tanıyarak anlamı kavramaya odaklanır. Bu quiz, okuma anlama ve kelime anlama becerilerini geliştirmek için idealdir.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Introductory Microeconomics Quiz
10 questions
Introductory Microeconomics Quiz
5 questions
Introductory Microeconomics Quiz
3 questions
Introductory Microeconomics Quiz
5 questions