Test vašich vedomostí o etike a morálnych normách v spoločnosti

RosyThunderstorm avatar
By RosyThunderstorm

Quiz

Flashcards

10 Questions

Čo je etika?

Čo je morálka?

Aké je pomerové porovnanie medzi právom a morálkou?

V čom sa líši etika od morálky?

Aké sú náboženské normy?

Ktoré z nasledujúcich tvrdení je najviac správne?

Ktoré tvrdenie je správne o morálke a právnych zákonoch?

Aké je pomerové porovnanie medzi právom a morálkou?

Čo obsahuje náboženstvo?

V čom sa líši etika od morálky?

Description

Testujte svoje vedomosti o etike a morálnych normách v našej spoločnosti. Zistite, či rozumiete rozdielu medzi právnymi zákonmi a morálnymi normami a ako sa tieto normy premietajú do našej každodennej správy.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This