Spik och Nagel Quiz

AutonomousOxygen avatar
By AutonomousOxygen

Quiz

Flashcards

14 Questions

Vad är syftet med en skiss inom teknikutveckling och konstruktionsarbete?

Vad är den största skillnaden mellan skiss och ritning?

Vilket uttryck använder verktyg som pennor, kritor, pastell och markörer?

Vilket av följande uttryck är ett långsamt och försiktigt uttryck som använder sig av verktyg och färger också?

Vilket av följande kan ses som ett utkast, men följer ändå till viss del den tekniska ritningens regler?

Vad är huvudsyftet med ritningar inom teknikutveckling och konstruktionsarbete?

Vad är spetsigt i en spik eller nagel?

Vilket material kan en spik användas för att sammanfoga?

Vad är syftet med det större huvudet på en spik?

Vilken typ av metall kan användas vid tillverkning av en spik?

Vilket material används vanligtvis för tillverkning av en spik?

Vad är syftet med det större huvudet på en spik?

Vilket är den mest använda funktionen av en spik eller nagel?

Vad är den vanligaste formen för spetsen på en spik eller nagel?

Description

Testa dina kunskaper om spikar och naglar med detta quiz som täcker användningen av spikar och naglar som fästelement av trä eller metall för att sammanfoga material.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

9.1. Model of critical thinking
59 questions