Sigorta Eksperleri için Meslek Kuralları Quizi

PamperedTopaz avatar
PamperedTopaz
·

Start Quiz

Study Flashcards

14 Questions

Sigorta eksperleri ne yapmamalıdır?

Eksperlerin mesleki çalışmalarını nasıl yürütmeleri gerekmektedir?

Eksperler hangi ilkeye göre sadece yetkili oldukları alanlarda çalışmalıdır?

Eksperlerin hangi bilgileri saklamaları gerekmektedir?

Eksperler arasındaki ilişkilerde hangi ilke esastır?

Eksperlerin ekspertiz ücretleri neye göre belirlenmelidir?

Eksperler sigortalılarla nasıl iletişim kurmalıdır?

Sigorta eksperleri hangi ilkeye uygun hareket etmelidir?

Sigorta eksperleri mesleki çalışmalarını nasıl yürütmelidir?

Sigorta eksperleri hangi ilke gereği yalnızca yetkili oldukları alanlarda çalışmalıdır?

Sigorta eksperleri hangi bilgiyi özenle saklamalıdır?

Sigorta eksperleri arasındaki ilişkilerde hangi ilke esastır?

Eksperlerin ücretleri hangi tarifeye uygun olmalıdır?

Sigorta eksperleri hangi kanunun 26. maddesi gereği meslek kurallarına uymalıdır?

Summary

Sigorta Eksperleri Meslek Kuralları Özeti

 1. Sigorta eksperleri, tarafsızlık ilkesine uygun hareket etmeli ve taraflı davranmamalıdır.
 2. Eksperler, mesleki çalışmalarını şeffaf ve anlaşılabilir bir şekilde yürütmeli ve mesleğin itibarını korumalıdır.
 3. Mesleki ehliyet ilkesi gereği, eksperler yalnızca yetkili oldukları alanlarda çalışmalıdır.
 4. Eksperler, mesleki sırları saklamakla yükümlüdür ve üçüncü kişilerden özenle saklamalıdır.
 5. Eksperler arasındaki ilişkilerde, karşılıklı saygı esastır ve meslektaşlar hakkında kötü düşünceler ifade edilemez.
 6. Ekspertiz ücretleri, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen rehber tarifeye uygun olmalıdır.
 7. Eksperler, sigortalılarla özenli ve saygılı iletişim kurmalıdır.
 8. Sigorta şirketleri ile ilişkilerinde, eksperler meslek onuru ve haysiyetine uygun davranış sergilemelidir.
 9. Eksperler, iş kabul etmeden önce zamanlarını ve bilgi birikimlerini değerlendirerek, uygun bir biçimde işlerini yerine getirmelidir.
 10. Eksperler, mesleki çalışmalarında tarafsızlık ve objektiflik ilkesine uygun davranmalıdır.
 11. Eksperler, çalıştırdıkları kişilerin meslek sırlarına uygun davranmalarını sağlamakla yükümlüdür.
 12. Meslek kuralları, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 26. maddesi gereği hazırlanmıştır ve sigorta eksperleri için adil ve dürüst bir meslek ortamı sağlamayı amaçlamaktadır.

Description

Sigorta eksperleri için meslek kuralları oldukça önemlidir. Bu quizde, sigorta eksperleri meslek kuralları hakkında bilgi sahibi olacaklar ve mesleki çalışmalarını nasıl yürütmeleri gerektiğini öğrenecekler. Tarafsızlık, objektiflik, mesleki ehliyet gibi konuları kapsayan quizde, sigorta eks

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser