mp-9--Reklam Dönüşüm Oranı Hesaplama

PowerfulTellurium avatar
PowerfulTellurium
·

Start Quiz

Study Flashcards

7 Questions

Maruz kalma ve araca maruz kalma kavramları hangi mecralarda farklı şekilde tanımlanmaktadır?

Online mecrada

Geleneksel mecrada erişim oranı neyi temel alır?

Televizyon izleme süresini

Online mecrada hangi aktiviteler ölçülebilir?

Tıklama, görüntüleme, araca maruz kalma

Geleneksel mecrada erişim hesabı nasıl yapılır?

Görüntülenme üzerinden

Online mecrada hangi veriler tek başına anlamlı değildir?

Görüntüleme verisi

'Dönüşüm oranı' kavramı hangi durumu ifade eder?

Ürün satın alma oranı

'Araca maruz kalma' kavramı hangisini ifade eder?

'Reklamı görmek' eylemini

Bu quizde, reklam dönüşüm oranının nasıl hesaplandığını öğreneceksiniz. Tıklanma sayısı ve görüntülenme sayısı arasındaki ilişkiyi öğrenerek, reklamın etkinliğini ölçmek için kullanılan formülü uygulayacaksınız.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Retail marketing deel 3
18 questions
Lead Generation Metrics Quiz
10 questions

Lead Generation Metrics Quiz

ComplimentaryManticore avatar
ComplimentaryManticore
Conversion Rate Analysis Quiz
15 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser