Raw Materials

TalentedNovaculite avatar
By TalentedNovaculite

Quiz

Flashcards

17 Questions

Materiile prime sunt bunuri care pot fi

Imobilizări necorporale sunt active:

Comparabilitatea este calitatea informatiei contabile potrivit careia:

Care dintre afirmațiile următoare NU se potrivește procesului de evaluare în contabilitate?

Care este semnificaţia expresiei „valoare contabilă netă” atribuită unui activ?

Costul de producție cuprinde următoarele elemente:

Costul de producție al unui bun ca și tip de evaluare în contabilitate este aplicabil în cazul:

Costul de achiziție al unui bun ca și tip de evaluare în contabilitate este aplicabil în cazul:

Dacă firma deține un Stoc inițial de materii prime de100 kg * 2lei/kg și mai achiziționează încă 200 kg * 3 lei/kg, consumul a 250 kg materii prime evaluat prin metoda LIFO (Last in-First out) va avea valoarea de:

Documentarea ca premisă obligatorie pentru înregistrările în contabilitate presupune:

La baza partidei duble stau următoarele principii fundamentale:

Instrumentul de realizare a principiului dublei înregistrări este:

Creditul conturilor de activ exprimă:

Ce conține balanţa de verificare cu patru serii de egalități?

Ca regulă generală, Soldul final debitor al unui cont se preia în Activul bilanțier, cu excepția:

Printre elementele contului nu regăsim:

Consumul de materii prime se inregistreaza in contabilitate prin formula:

Description

Test your knowledge of raw materials and their importance in various industries. Explore the different types of raw materials and their uses in this informative quiz.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free