Programare procedurală vs programare orientată spre obiecte

ImportantSymbolism5682 avatar
ImportantSymbolism5682
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

18 Questions

Care este una dintre caracteristicile programării orientate spre obiecte menționată în text?

Detaliile și comportamentul obiectelor sunt păstrate în metode

Ce reprezintă acronimul POO, utilizat în text?

Programare Obiectuală Orientată

Care este una dintre diferențele majore dintre programarea procedurală și cea orientată spre obiecte conform textului?

Programele orientate spre obiecte sunt mult mai complexe și ușor de întreținut

Ce reprezintă principiile fundamentale ale programării orientate spre obiecte menționate în text?

Încapsulare, moștenire, polimorfism, abstractizare

Ce reprezintă un avantaj al programării orientate spre obiecte conform textului?

Simplifică lucrul în echipă la un program

Care este un exemplu de limbaj de programare menționat în text ca fiind orientat spre obiecte?

Modula2

Care este una dintre consecințele lipsirii structurilor de control clare, precum bucle și condiții, în codul sursă?

Îngreunează înțelegerea codului

Ce limbaje de programare sunt menționate ca exemple de limbaje cu mult cod duplicat și fără structuri de control clare?

Assembler, Fortran, Basic

Care este unul dintre obiectivele programării structurate menționat în text?

Facilitează dezvoltarea software eficientă și de calitate

De ce limbaje de programare nu erau neapărat proiectate pentru a încuraja programarea nestructurată, conform textului?

Cobol, Fortran, Basic

Care este un avantaj al programării structurate în comparație cu programarea nestructurată?

Facilitează întreținerea și extinderea codului

Care este un principiu al programării structurate menționat în text?

"goto" este minimizat pentru a preveni fluxuri haotice de control

Care este unul dintre avantajele programării modulare menționat în text?

Echipele de dezvoltare pot lucra independent la diferite module

Care este o caracteristică a programării structurate în contextul menționat?

Permite organizarea mai bună a codului cu funcționalități precise

Ce implică programarea procedurală conform textului?

Facilitatea reutilizării codului

Care este un exemplu de limbaj de programare istoric menționat în text?

Algol

De ce nu mai era eficientă simpla organizare a codului sub formă de proceduri?

Deoarece creșterea dimensiunilor programelor făcea dificilă gestionarea codului

Care este una dintre caracteristicile importante ale programării modulare?

Permite împărțirea unui sistem software în module independente și bine definite

Explore the differences between procedural programming and object-oriented programming. Learn about the key concepts, advantages, and characteristics of each programming paradigm.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser