Motor Sports Competitions

RestoredWetland avatar
By RestoredWetland

Quiz

Flashcards

20 Questions

Quin tipus de prova esportiva consisteix en proves de velocitat en circuits prefixats?

Quina és la característica principal de l'Enduro o tot terreny?

Quina és la diferència principal entre el Trial i l'Autocròs?

En quina prova esportiva l'itinerari pot estar dividit en trams no contigus?

Què caracteritza les competicions de vehicles 4 x 4?

Quin tipus de prova esportiva són les proves d'habilitat?

Què ha de fer l'entitat organitzadora d'una competició esportiva per sol·licitar autorització?

Què pot fer la persona titular de la Direcció general competent en matèria de circulació motoritzada en relació a les competicions esportives ja autoritzades?

Quin és el termini màxim per retirar tot el material de senyalització i de protecció després d'una competició esportiva?

Quina és la sanció per circular fora dels límits horaris autoritzats?

Quina infracció es cometeix si no es retira el material de senyalització i de protecció en els terminis establerts?

Quin és el termini màxim per reparar els danys produïts a conseqüència de la celebració d'una competició esportiva?

Qui és responsable de la multa imposada en cas que el vehicle tingui un conductor habitual designat?

Qui ha de respondre solidàriament de la multa imposada si l'autoria dels fets comesos correspon a una persona menor de divuit anys?

Qui és responsable de la multa imposada si el vehicle no té designat un conductor habitual?

Què poden fer les persones membres del Cos d'Agents Rurals amb relació al compliment de la normativa?

Què ha de fer el conductor per aixecar la mesura de la immobilització del vehicle?

En quins casos els progenitors, tutors o acollidors i guardadors legals o de fet han de respondre solidàriament de la multa imposada?

Qui és responsable de la multa imposada en les empreses d'arrendament de vehicles a curt termini?

Què poden fer les persones membres del Cos d'Agents Rurals en cas d'incompliment dels preceptes d'aquest Decret?

Description

Learn about different types of motor sports competitions such as motocross, enduro, and trial. Understand the characteristics and regulations of each type of competition.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

IMSA Racing Series Quiz
9 questions
Das ultimative Formel 1 Wissen Quiz
5 questions