Methodes voor het verzamelen van kennis - Wetenschappelijke Methode

EasiestCrocus avatar
By EasiestCrocus

Quiz

Flashcards

8 Questions

Wat kenmerkt de methode van volharding (tenacity)?

Waarop is de methode van intuïtie gebaseerd?

Wat is een kenmerk van de methode van autoriteit?

Wat is inductief redeneren?

Wat houdt de rationele methode in?

Wat is een syllogisme?

Wat is een mogelijke beperking van de methode van autoriteit?

Wat is een potentieel probleem bij de rationele methode?

Description

Deze quiz behandelt methodes voor het verkrijgen van kennis in de wetenschappelijke methode, waaronder het gebruik van volhardingsmethode en andere benaderingen. De quiz verkent hoe mensen informatie accepteren en vragen beantwoorden.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free