Managementul Colecției Instituției

EnjoyableAshcanSchool avatar
EnjoyableAshcanSchool
·

Start Quiz

Study Flashcards

16 Questions

Care este rolul unui protocol în implementarea procesului de digitalizare?

Stabilește modul în care trebuie efectuate procedurile de digitalizare

Ce criterii trebuie să fie luate în considerare în alegerea materialelor pentru digitalizare?

Interesul public, intensitatea utilizării, valoarea istorică a documentelor

De ce ar trebui să acordăm prioritate documentelor rare și valoroase în procesul de digitalizare?

Pentru a le conserva pentru generațiile viitoare

Care este importanța dezvoltării unui protocol/metodologii pentru digitalizare?

Elaborează proceduri precise și flexibile pentru digitalizare

Ce reprezintă un protocol în cadrul implementării procesului de digitalizare?

Un document care stabilește modul în care trebuie efectuate procedurile de digitalizare

Care este un aspect esențial al protocolului/metodologiei pentru digitalizare?

Flexibilitate și adaptabilitate la diferite tehnologii

Care sunt cele trei grupe recomandate pentru împărțirea materialelor?

Manuscrise și documente scrise, documente printate, materiale non-carte

Ce reprezintă indicatorii în contextul menționat?

Metrici specifici care ajută la evaluarea rezultatului

Care este una dintre cele mai importante caracteristici ale unui indicator?

Rezultatul merge de la 0 la 100%

Care sunt principalele avantaje ale digitalizării documentelor?

Acces ușor la documente, reducerea costurilor, transferuri de date mai facile

Care este una dintre dezavantajele digitalizării documentelor menționată în text?

Dependența de tehnologie

Care sunt mijloacele tehnice de conversie digitală de specialitate menționate în text?

Scanerele robotizate și scanerele cu tambur sau cu role

Care este un caz special de documentare menționat în text?

Documente de format mare precum hărți și desene mari

Care este caracteristica principală a scanerelor cu pat-plat menționată în text?

-Nu necesită eliminarea paginilor precare înainte de scanare

Ce reprezintă procesele de digitizare menționate în text?

Conversia digitală a documentelor fizice în formate electronice

Care este una dintre limitările scanerelor cu tambur sau cu role menționată în text?

Nu procesează foi de dimensiuni originale cu lățimi diferite

Testați-vă cunoștințele despre politicile instituției și documentele necesare pentru procesul de digitalizare, precum și importanța dezvoltării unui proces eficient de acces, securitate și conservare a colecției. Acest quiz vă va ajuta să evitați risipa de resurse umane și materiale, precum și să asigurați o implementare corectă a procesului de digitalizare.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser