Quiz

TrustedZircon avatar
By TrustedZircon

Quiz

Flashcards

3 Questions

Wat is de juiste vorm van 'ser' in de eerste persoon enkelvoud (yo) in de tegenwoordige tijd?

Welk persoonlijk voornaamwoord hoort bij de vorm 'es' van het werkwoord 'ser' in de derde persoon enkelvoud (él/ella/usted) in de tegenwoordige tijd?

Hoe wordt het werkwoord 'ser' vervoegd in de eerste persoon meervoud (nosotros) in de verleden tijd?

Description

Test je kennis van het werkwoord 'ser' in het Spaans met deze quiz! Ontdek of je de juiste vervoegingen kunt vinden voor verschillende personen en tijden. Weet jij hoe je 'ser' moet vervoegen in de tegenwoordige en verleden tijd? Doe de quiz en test je vaardigheden!

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Spanish Verb Conjugation Quiz
3 questions
Spanish Verb Conjugation Quiz
12 questions
Spanish Verb Conjugation Quiz
TransparentEiffelTower avatar
TransparentEiffelTower
Spanish Verb Conjugation Basics
16 questions
Spanish Verb Conjugation
14 questions
Spanish Verb Conjugation
BeneficentDaffodil avatar
BeneficentDaffodil