Long Term AA Curve Determinants

TransparentNewYork avatar
By TransparentNewYork

Quiz

Flashcards

20 Questions

Wat zijn de componenten van de waarde van het inkomen (Y) volgens de tekst?

Wat wordt bedoeld met conjunctuurbewegingen volgens de tekst?

Hoe verlopen conjunctuurgolven volgens de tekst?

Wat zijn de verschillende termijnhorizonnen voor conjunctuurbewegingen volgens de tekst?

Wat wordt bedoeld met een conjunctuurcyclus volgens de tekst?

Wat is de invloed van het algemene prijsniveau op de AA-curve in de lange termijn?

Wat zijn mogelijke oorzaken van verschuivingen in het langetermijnaanbodniveau?

Wat is het effect van een negatieve vraagschok op de economie?

Wat zijn voorbeelden van aanbodschokken?

Wat is een mogelijke oplossing volgens Keynes voor een situatie van onderbesteding?

Wat is een mogelijke factor die invloed heeft op de aggregatieve vraag?

Wat wordt bedoeld met de term 'leading indicators'?

Hoe reageert de aggregatieve vraagcurve (AV) op een vermindering van de aggregatieve vraag?

Wat is een mogelijke factor die invloed heeft op de aggregatieve aanbodcurve (AA)?

Wat wordt bedoeld met de term 'recessie' in het standaardverloop van een conjunctuurgolf?

Wat is het gevolg van een opwaartse verschuiving van de AA-curve als alle producenten gelijktijdig geconfronteerd worden met dezelfde kostenverhoging?

Wat is het gevolg van een negatieve aanbodschok volgens de tekst?

Wat is het gevolg van een positieve aanbodschok volgens de tekst?

Wat is het effect op de looneisen van werknemers bij een positieve aanbodschok volgens de tekst?

Wat is uiteindelijk het resultaat van een positieve aanbodschok volgens de tekst?

Description

Learn about the determinants of the long-term AA curve and how it is independent of the general price level. Understand how factors such as labor, capital, and technology influence the AA curve in the long run.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This