Life and Works of Lina Kostenko

RazorSharpEinstein avatar
RazorSharpEinstein
·

Start Quiz

Study Flashcards

5 Questions

На якому острові виростала Ліна Костенко?

На острові Трухан, де раніше жив половецький хан Тугархан

Які важкі історичні події пережила Ліна Костенко у своєму житті?

Голодомор та репресії проти її родини

Чи вдалося Ліні Костенко відразу вступити до Київського університету?

Ні, їй відмовили у вступі через обвинувачення в націоналізмі

Яку роль відіграла Ліна Костенко у літературному русі шістдесятників?

Вона була лідером руху, сприяючи розвитку талановитих особистостей

Як ставилася Ліна Костенко до подій Перебудови в Україні?

Вона критично оцінювала процеси Перебудови, але вірила в боротьбу народу за свободу

Study Notes

 • Ліна Костенко - легенда української поезії, народилася 1930 року в Ржищеві на березі Дніпра.
 • Дитинство Ліни Костенко у Ржищеві сильно вплинуло на її творчість, відображено у багатьох поезіях.
 • У п'ять років Ліна вже читала, у дев'ять - Фройда та Данте, що вплинуло на її світосприйняття.
 • Батьки Ліни - вчителі, належали до інтелігенції, їх доля пов'язана з репресіями та виживанням під час війни.
 • Під час німецької окупації Ліна та мати переживали труднощі, перебуваючи в постійному переслідуванні.
 • Ліна писала вірші навіть в окопах під час війни, це вплинуло на її подальшу поетичну долю.
 • У 1946-1947 роках Ліну та її мати знову арештували, доля батька залишилася невідомою.
 • Поетеса описує різні часи свого життя, від дитинства у Ржищеві до воєнних подій у Києві та власного творчого шляху.
 • Ліна Костенко виростає на трухановому острові, який у минулому був оселю половецького хана Тугархана.
 • Творчість Ліни Костенко пронизана важкими історичними подіями, втратами та пошуками сенсу у житті.
 • Ліна Костенко виросла в багатодітній сім'ї під час голодомору, де важко доводилося виживати.
 • Наполегливість і талант Ліни Костенко допомогли їй отримати золоту медаль і вступити до університету.
 • Ліна Костенко стикнулася з відмовою вступу до Київського університету через обвинувачення в націоналізмі.
 • Внаслідок репресій у Києві Ліна Костенко вирішила навчатися в Москві, але завжди тужила за рідною Україною.
 • Ліна Костенко була першою українською поетесою, яка писала в українській мові у шістдесятницькі роки.
 • Її творчість вражала теплотою, щирістю та задушевністю, які відкривали душу людини без цинізму.
 • Ліна Костенко вийшла заміж за поляка, але розлучилася через любов до власної батьківщини.
 • У шістдесятницькі роки в Україні з'явилася "когорта творчих і етичних обдарованих людей", які працювали у тоталітарному режимі.
 • Ліна Костенко була однією з ключових фігур у літературному русі того часу, сприяючи розвитку талановитих особистостей у різних галузях.- У Ліни Костенко був період активної участі у шістдесятництві, яке було рухом опору проти тоталітарного режиму.
 • Її поезія часто була звинувачена у аполітичності, але вона не уступила тиску влади.
 • Трагедія Куренівська 1961 року вразила Ліну Костенко, вона детально описує наслідки цієї трагедії.
 • У 1964-65 роках відбулося переосмислення цінностей для Ліни Костенко, вона стала більш активною у своїй діяльності.
 • Ліна Костенко знайшла кохання та стала матір'ю, її чоловік Василь Васильович підтримував її у творчості та боротьбі.
 • Роман у віршах "Маруся Чурай" довго не міг бути опублікований через його ідейну пророчність.
 • Ліна Костенко отримала премію імені Тараса Шевченка, але відмовилася від звання Героя України.
 • У період перебудови в Україні, Ліна Костенко була критично налаштована до змін, але водночас вірила у боротьбу народу за свободу.
 • Підтримуючи студентські акції на площі Жовтневої Революції 1990 року, вона продовжувала боротьбу за свободу та зміни.
 • У перших роках незалежності України, Ліна Костенко раділа становленню державності, але була критично налаштована до політичних змін.

Explore the life of Lina Kostenko, a legendary Ukrainian poet born in 1930, her childhood during wartime, struggles, literary contributions, and societal impact.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser