Kwentuhang Kultural

EvaluativeInsight1779 avatar
By EvaluativeInsight1779

Quiz

Flashcards

5 Questions

Ano ang ibig sabihin ng kultura?

Ano ang uri ng kultura na binubuo ng mga gusali at kagamitan?

Ano ang halimbawa ng kultura na hindi material?

Ano ang bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay ng tao at sistemang panlipunan?

Ano ang kahulugan ng kultura ng isang lipun?

Description

Matuklasan ang iyong kaalaman sa kultura ng popular na kultura sa pamamagitan ng pagsagot sa aming quiz! Alamin ang iba't ibang aspekto ng kultura tulad ng mga paraan ng mga tao sa buhay, mga opinyon ng lipunan, mga materyal na bagay na nagpapahayag ng kultura, at iba pa. Ipagmalaki

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free