Saint-Denis

DiligentPrudence avatar
By DiligentPrudence

Quiz

Flashcards

4 Questions

Koje mjesto je zaštitnik Pariza i francuskih vladara?

Tko je bio opat kraljevske opatije Saint-Denis i prvi naručitelj gotičke umjetnosti?

Kakav tip kora je obnovljen, prema tekstu?

Koja je osnovna karakteristika vitraja crkve prema tekstu?

Description

Pronađite koliko znate o Svetom Denisu, zaštitniku Pariza i francuskih vladara. Otkrijte više o njegovom mauzoleju, važnoj hodočasničkoj lokaciji i relikvijama u ovom brzom kvizu.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

French Cuisine Quiz
9 questions
Marie Antoinette
3 questions
Marie Antoinette
WellBeingLife avatar
WellBeingLife
French Vocabulary Quiz
59 questions
French Vocabulary Quiz
ThrilledInspiration avatar
ThrilledInspiration