Kiel uzi HSV-spacon por detekti ruĝan objekton en bildo per Python kaj OpenCV

PopularMookaite avatar
PopularMookaite
·

Start Quiz

Study Flashcards

5 Questions

Kio faras 'cv2.inRange(hsv, lower_red, upper_red)' en la detekta_red_object funkcio?

Kreas maskon bazitan sur la difino de ruĝaj koloroj en la HSV spaco.

Kion faras la 'cv2.findContours(mask, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)' funkcio en la detekta_red_object funkcio?

Trovas konturojn de ruĝaj objektoj en la bildo.

Kion faras la 'calculate_distance(area)' funkcio en la detekta_red_object funkcio?

Kalkulas la distancon al la ruĝa objekto bazita sur ĝia areo.

Kion signifas la esprimo 'cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2HSV)' en la detekta_red_object funkcio?

Konvertas la bildo al la HSV kolorspaco por pli efika analizo de ruĝaj objektoj.

Kion faras la esprimo 'cv2.rectangle(frame, (x, y), (x + w, y + h), (0, 255, 0), 2)' en la detekta_red_object funkcio?

Desegas rektangulon ĉirkaŭ la identigita ruĝa objekto en la bildo.

Detekto di Objekto Reda en Bildo uzante Python kaj OpenCV. Lernu kiel uzi HSV-spacon por detekti ruĝan objekton en bildo per tiu ĉi tekniko en Python kaj OpenCV.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

GitHub Open-Source Projects Quiz
5 questions

GitHub Open-Source Projects Quiz

RightTropicalRainforest avatar
RightTropicalRainforest
Color Spaces in OpenCV
15 questions

Color Spaces in OpenCV

EngrossingMridangam avatar
EngrossingMridangam
Color Spaces and OpenCV
30 questions
OpenCV Image Splitting Quiz
5 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser