Introduction to Behavioral Economics - Professor Daniel Kahneman (2002)

GraciousOrphism avatar
By GraciousOrphism

Quiz

Flashcards

20 Questions

Wat is het verschil tussen nudgen en boosten?

Wat is de essentie van het economisch basisbeginsel dat door Professor Daniel Kahneman ter discussie werd gesteld?

Wat is het belangrijkste doel van nudgen?

Waarom is het herzien van het economisch basisbeginsel belangrijk volgens Professor Daniel Kahneman?

Wat kenmerkt de aandrijving achter nudgen en boosten?

Wat vertegenwoordigt motivatie volgens de tekst?

Wat was het belangrijkste doel volgens Frederick Taylor?

Wat wordt bedoeld met presta琀椀 emo琀椀 va琀椀 etheorie?

Wat beschrijft de ERG-theorie van Alderfer?

Wat is een kritiekpunt op de behoeftetheorie van Maslow?

Wat is een kritiekpunt op de behoeftetheorie van Maslow?

Wat vertegenwoordigt de ERG-theorie van Alderfer?

Wat is een kenmerk van de X-Y theorie van Douglas McGregor?

Wat wordt bedoeld met socialisatie volgens de tekst?

Wat vertegenwoordigt de prestatie-emotievaardigheidstheorie van McClelland?

Wat is het doel van nudgen volgens de tekst?

Wat kenmerkt boosten volgens de tekst?

Wat is het verschil tussen nudgen en boosten volgens de tekst?

Wat bedoelen Cass Sunstein & Richard Thaler met 'nudgen'?

Wat is de essentie van het economisch basisbeginsel dat Professor Daniel Kahneman ter discussie stelde?

Description

This quiz covers the concepts introduced by Professor Daniel Kahneman in 2002, challenging the traditional economic principle of autonomous individual decision-making. It also explores the increasing relevance of insights from behavioral sciences and discusses the concepts of nudging and boosting introduced by Cass Sustein & Richard Thaler.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free