İnsan Psikolojisi Temelleri Genel Bakış

SpotlessLearning avatar
By SpotlessLearning

Quiz

Flashcards

13 Questions

İnsan psikolojisinin temelleriyle ilgili hangi alanda yapılan araştırmalar, bireylerin farklı özellikleri ve karakteristikleri üzerinde odaklanmaktadır?

Hangi alanda yapılan araştırmalar, yetenek, hatırlama ve belirtilikler üzerine odaklanmaktadır?

Araştırmalar hangi alanda yetenekler, kapasite ve algoritmalar üzerine odaklanmaktadır?

Hangi alanda önceliklerin fikrenteleri ve liderlik stilleri üzerine yapılan araştırmalar yapılmaktadır?

Hangi alan yeteneğim, hatırlama ve belirtilikler üzerine yapılan araştırmalar içeren bir alan olarak kabul edilir?

Kümesel özelliklerini ve karakteristiklerini analayış ve anlayışı esaslanan alan hangisidir?

Sosyal psikoloji hangi konuları kapsar?

Sosyal psikoloji alanı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Sosyal psikoloji alanı hakkında daha fazla bilgi almak için hangi kaynaklara başvurulmalıdır?

Sosyal psikoloji alanının genel bakışında hangi konular bulunmamaktadır?

Sosyal psikoloji alanıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Aşağıdakilerden hangisi sosyal psikolojinin konularından biri değildir?

'Sosyal Psikoloji' alanıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Summary

Insan Psikolojisin Temelleri

Psikoloji, başka bir bilim alanından gelenekselle insan kapasitesini ve davranışıyla ilgili çalışmalar yapılmaktadır. İşte psikoloji alanında ortaya çıkanınızdağın, insan psikolojisin temelleri hakkında bir genel bakış özetidir.

Kökenler

  1. Personality Psychology: Adalet ve kötüyeğilme (AD) psikolojisi, insanın kümesel özelliklerini ve karakteristikalarını analayış ve anlayışı esaslanmaktadır. Bu alan, şükran dileri ve kemal diler dvs. özellikler arasında yapılan araştırmalar yapılmaktadır.

  2. Neuroscience and Psychology: Nöropsikoloji, insanın zatışımları ve araştırmaları ile ilgisi yok. Bu alan, yeteneğim, hatırlama ve belirtilikler üzerine yapılan araştırmalar içeren biri olarak kabul edilir.

  3. Developmental Psychology: Gelişim psikolojisi, önceliklerin fikrenteleri ve liderlik stilleri üzerine yapılan araştırmalar yapılmaktadır. Bu alan, child development (çocuk gelişimi) ve adolescent development (teenaj gelişimi) gibi temel konular içermektedir.

  4. Cognitive Psychology: Zeklepsik psikolojisi, düşük olarak yetenekler, kapasites ve algoritmalar üzerine yapılan araştırmalar içeren bir alan olarak kabul edilir. Bu alan, bilişsel değişkenlerin farklılığı ve iletişimini üzerine çalışmalar yapılmaktadır.

  5. Social Psychology: Sosyo psikolojisi, insanlar arasındaki iletişim, etkileşim ve grup dinamikleri üzerine yapılan araştırmalar içeren bir alan olarak kabul edilir. Bu alan, örnekle vakalar ile kümesel bir tümüle etkileşim ve grup dinamikleri üzerine yapılan araştırmalar içermektedir.

Bu genel bakış, insan psikolojisin temelleri hakkında üzerine çok fazla bilgi bulunmamaktadır ve önlenen bazı alanlar ile ilgili bir genel bakış sunmaktadır. Ayrıca, her alanınız da daha detaylı bir bakış alanmak için gerekli bilgilere ve araştırmaları içeren bu makaleyi kümeseye "Personality Psychology", "Neuroscience and Psychology", "Developmental Psychology", "Cognitive Psychology", "Social Psychology" ve diğer bölümler hakkında daha fazla bilgi almak için kaynakları çalışırılması gerekmektedir.

Description

Bu quiz, insan psikolojisinin temel konuları olan kişilik psikolojisi, nöropsikoloji, gelişimsel psikoloji, bilişsel psikoloji ve sosyal psikoloji hakkında bir genel bakış sunmaktadır. Her bir alana dair kısa bir özet içeren bu quiz, bu konularda daha fazla bilgi almak isteyenler için başlangıç noktası olabilir.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Personality Psychology Quiz
15 questions
Personality Psychology
5 questions
Personality Psychology Quiz
5 questions
Personality Psychology Quiz
QualifiedBlueLaceAgate avatar
QualifiedBlueLaceAgate