General Aviation Operations in Turkey

DextrousRetinalite5828 avatar
DextrousRetinalite5828
·

Start Quiz

Study Flashcards

13 Questions

Genel havacılık işletmeleri hangi faaliyetleri gerçekleştirir?

Belirlenmiş hava sahasında gerçekleştirilen operasyonlar

Gerçek kişiler hangi ruhsatı alabilir?

Genel havacılık işletme ruhsatı

2014 yılı sonu itibarıyla Türkiye'de kaç genel havacılık işletmesi faaliyet göstermektedir?

65

Hangi kuruluşların hava araçları çoğunlukla genel havacılık işletmeleri tarafından kullanılmaktadır?

Türk Hava Kurumu (THK)

Genel havacılık işletmelerine izin veren kurum hangisidir?

SHGM

Genel havacılık işletmeleri hangi faaliyetleri yapmaz?

Ticari hava taşımacılığı

Genel havacılık faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için ne yapılmasına gerek yoktur?

Hava trafiğinin yoğun olduğu havaalanlarında kullanılan uçak sayısını artırmak

Genel havacılıkta hangi tür uçaklar kullanılmaktadır?

Küçük ve kısa pistlere inip kalkabilen uçaklar

ABD'de genel havacılık faaliyetleri için kullanılan havaalanları hangi seviyelere göre kategorilendirilmektedir?

Ulusal, Bölgesel, Yerel ve Temel

Diğer iniş tesisleri hangi genel havacılık faaliyetlerini gerçekleştiren uçaklar tarafından kullanılmaktadır?

Acil tıbbi müdahale gerektiren hasta/yaralı taşınması

Avrupa'da genel havacılık faaliyetleri için kaçın üzerinde havaalanı bulunmaktadır?

4.200

İngiltere'de kaç tane genel havacılık hava aracı faaliyette bulunmaktadır?

21.000'den fazla

Hangi ülke en fazla genel havacılık hava aracı filosuna sahiptir?

Fransa

This quiz covers the operations and regulations of general aviation enterprises in Turkey, including non-commercial passenger and cargo transportation, as well as predetermined operations and training activities within a specified airspace and purpose.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Aviation Industry Quiz
10 questions

Aviation Industry Quiz

SupportedJadeite7802 avatar
SupportedJadeite7802
International General and Business Aviation
24 questions
General Aviation Activities in the US
16 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser