International General and Business Aviation

HealthfulMagicRealism avatar
HealthfulMagicRealism
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

24 Questions

Genel havacılıkta iş uçakları genellikle hangi tür uçaklarla uçulur?

Küçük, tek motorlu, pistonlu uçaklar

İş uçakları için özel olarak dizayn edilen uçaklar hangi özelliklere sahiptir?

Modern, çok motorlu, türbinle çalışan jetler

İş uçaklarını işleten şirketler neleri istihdam etmektedir?

Kendi uçuş ekiplerini, bakım teknisyenlerini ve diğer havacılık destek personelini

İş havacılığı için özel olarak dizayn edilen uçaklar ne kadar yolcu taşıyabilir?

19 yolcuya kadar kesintisiz taşıyabilen iki ve üç motorlu kurumsal jetler

Hangi tip şirketler, planlı operasyonlara sahip olabilir?

Kurumsal servisler olarak bilinen planlı operasyonlara sahiptir

Genel havacılıkta iş uçaklarını kullanmak için hangi standartlara göre sertifikalandırılmış uçaklar tercih edilir?

Uygulanabilir en yüksek standartlara göre sertifikalandırılmış modern, çok motorlu, türbinle çalışan jetler

Bireyler veya şirketler genel havacılık uçaklarını hangi amaçla işletirler?

Seyahat planlarını kontrol edebilmek için

İş uçakları, ticari havayolu seyahatine göre yolcular için ne gibi avantajlar sağlar?

Gizlilik ve rahatlık

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ulusal Ticari Havacılık Birliği (NBAA) tarafından yapılan ankete göre, iş uçağında çalışan yolcular neden daha üretken olduklarını belirtmişlerdir?

Ofis ortamında olduğundan daha verimli hissetmeleri

ICAO'nun ekonomik alandaki politikası neyi ifade etmektedir?

Genel sivil havacılığı

'İş uçakları, çalışanlara aşağıdakilerden hangisini kazandırır?' sorusunun cevabı nedir?

Evden uzakta iş dışı saatleri en aza indirme

'Üretkenlik ve verimliliğe gelince, yolcular iş uçaklarında neden daha üretken olduklarını belirtmişlerdir?' hangi nedenden dolayıdır?

'Çünkü ofis ortamında olduğundan daha verimli hissetmeleri'

Genel havacılıkta iş uçaklarını kullanan şirketlerin, sertifikalandırmış modern uçaklar arasından tercih ettiği özellik hangisidir?

Birden fazla motorlu ve türbinle çalışan jetler

İş havacılığı için özel olarak dizayn edilen uçaklar genellikle kaç yolcu taşıyabilir?

7-10 yolcu

İş uçağı misyonları genellikle hangi temelde yürütülmektedir?

Programlanmamış bir temelde

İş uçaklarını işleten şirketler hangi destek personelini istihdam etmektedir?

Bakım teknisyenleri

Hangi tip şirketler, planlı operasyonlara sahip olarak bilinen kurumsal servislere sahip olabilir?

Büyük şirketler

İş uçakları için özel olarak dizayn edilen uçakların genellikle hangi kapasiteye kadar yolcu taşıyabileceği ifade edilmektedir?

Dört koltuklu, kısa menzilli, pistonlu uçaklardan neredeyse 19 yolcuya kadar

Uluslararası genel ve ticari havacılıkta iş uçaklarının kullanımından elde edilen faydalar nelerdir?

Çalışanlara zaman kazandırma, verimliliği artırma ve endüstriyel güvenliği sağlama

Uluslararası genel ve ticari havacılığın kullanımından elde edilen faydalar nedeniyle iş havacılığı kullanıcıları tarafından en büyük avantaj olarak hangisi belirtilmektedir?

Seyahat programlarını anında değiştirebilme

ICAO'nun ekonomik alandaki politikası neyi ifade etmektedir?

Sivil havacılığın gelişimini desteklemek

Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi'nin (Chicago, 1944) amacı nedir?

Sivil havacılığı güvenli ve düzenli bir şekilde geliştirmek

İş uçakları, yolcular için ne gibi avantajlar sağlar?

Yolcuların tam bir gizlilik içinde iş yapmalarını sağlar

İş uçakları, çalışanlara aşağıdakilerden hangisini kazandırır?

Zaman kazandırma

This quiz covers the purpose of international general and business aviation, including the diverse range of individuals and companies utilizing business aircraft, as well as the employment of fleets of multi-engine, turbine aircraft and aviation support personnel.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser