Κεφ. 10 Οργάνωση διαχείριση Πτήσεων

IrreproachableSerendipity avatar
IrreproachableSerendipity
·

Start Quiz

Study Flashcards

16 Questions

Τι αναφέρεται ο όρος «ηλεκτρομαγνητικά πεδία» στο κείμενο?

Στα πεδία ενέργειας που παράγονται από ηλεκτρικές συσκευές.

Πώς συστήνεται να μεταφέρεται ένα σύστημα UAV για να μειωθεί ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης;

Σε ειδικό δοχείο και ειδικά εξοπλισμένο όχημα.

Γιατί είναι σημαντικό να ακολουθήσει το πλήρωμα τον αλγόριθμο φόρτωσης/εκφόρτωσης για το σύστημα UAV;

Για να αποφευχθούν ζημίες στο σύστημα.

Για ποιο λόγο συνιστάται η μεταφορά του συστήματος UAV σε ειδικό δοχείο και ένα ειδικά εξοπλισμένο όχημα;

Για να μειωθεί η πιθανότητα απώλειας ή βλάβης του συστήματος.

Πώς θα μπορούσε να προκληθεί δυσλειτουργία του συστήματος UAV και πόσο γρήγορα, σύμφωνα με το κείμενο;

Από ακατάλληπτη μεταφορά, ταχύτερα από ό, τι κατά τη λειτουργία.

Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία είναι ορατά πεδία ενέργειας.

False

Το σύστημα UAV συνιστάται να μεταφέρεται σε ειδικό δοχείο και εξοπλισμένο όχημα για μείωση πιθανών ζημιών.

True

Είναι σημαντικό για το πλήρωμα να ακολουθεί διαφορετικό αλγόριθμο φόρτωσης/εκφόρτωσης για κάθε τμήμα του συστήματος UAV.

False

Η μέθοδος μεταφοράς του UAV επί τόπου μπορεί ν' αυξήσει τον κίνδυνο απώλειας ή βλάβης.

True

Η μεταφορά του συστήματος UAV πρέπει ν' απαιτεί εξαιρετικά πλήθος εξωτερικών βοηθών.

False

Για ποιο λόγο είναι σημαντικό για το πλήρωμα να ακολουθεί τον αλγόριθμο φόρτωσης/εκφόρτωσης για το σύστημα UAV;

Για να μπορεί να αποθηκεύσει το πλήρωμα λεπτομέρειες για τις θέσεις των τμημάτων.

Πώς μπορεί ν' αυξήσει η ασφάλεια και η πρόληψη ζημιών κατά τη μεταφορά ενός συστήματος UAV;

Ακολουθώντας διαφορετικό αλγόριθμο φόρτωσης για κάθε τμήμα του συστήματος.

Πώς μπορεί ν' απαιτηθεί η μεταφορά του UAV, σύμφωνα με το κείμενο;

Μέσω ειδικών δοχείων και εξοπλισμένου οχήματος.

Για ποιο λόγο είναι σημαντικό να ελέγχεται η θήκη μπαταριών ενός drone πριν από την πτήση;

Για να αποφευχθεί η δόνηση ή η ακανόνιστη πτήση του drone

Ποια είναι η διαδικασία βαθμονόμησης της πυξίδας ενός drone σύμφωνα με το κείμενο;

Τοποθέτηση σε επίπεδη επιφάνεια, ενεργοποίηση του τηλεχειριστηρίου και εκτέλεση προγράμματος βαθμονόμησης

Τι συμβαίνει αν αγγίξετε την πυξίδα ενός drone ή τη φέρετε κοντά σε πηγές μαγνητικών παρεμβολών, όπως ηχεία υπολογιστών, κατά τη διάρκεια βαθμονόμησής του;

Η πυξίδα δεν θ' αντιδρά σωστά και μπορεί ν' απαιτήσει νέα βαθμονόμηση

Study Notes

Here are the study notes in Greek:

Οργάνωση και Διαχείριση Πτήσεων

 • Η συνεχής κατεύθυνση, τα κίνητρα και η προσαρμοστικότητα είναι σημαντικά για το πλήρωμα να εκτελέσει τα καθήκοντα του αποτελεσματικά.
 • Το πλήρωμα πρέπει να συμμετέχει σε εκπαιδευτικές πτήσεις και άλλες δραστηριότητες για να verbessere τις δεξιότητες και τις γνώσεις.
 • Στην περίπτωση κακοκαιρίας, μπορούν να επικεντρωθούν σε άλλες εργασίες, όπως η τοπογραφία ή ο ραδιοέλεγχος.

Καθημερινές Πρακτικές Εναέρισης Αναγνώρισης

 • Βιολογικοί ρυθμοί του πληρώματος διαφέρουν από αυτούς των στρατιωτών.
 • Η καλύτερη στιγμή για συλλογή πληροφοριών μέσω εναέρισης αναγνώρισης είναι όταν οι σκιές από τον ήλιο είναι μακρύτερες και ο αέρας είναι ήρεμος.
 • Το πλήρωμα πρέπει να σχεδιάζει τη διαδρομή του, να ελέγχει τον εξοπλισμό του και να συγκεντρώνει πληροφορίες πριν και μετά από κάθε πτήση.

Ρόλοι μέσα σε ένα Πλήρωμα

 • Το πλήρωμα πρέπει να κατανέμει τους ρόλους με βάση τις προσωπικές γνώσεις και δεξιότητες κάθε μέλους.
 • Οι ρόλοι περιλαμβάνουν τον διοικητή, τον χειριστή, τον πλοηγό και τον οδηγό.
 • Κάθε μέλος του πληρώματος πρέπει να είναι σε θέση να αντικαταστήσει κάποιον άλλο σε περίπτωση απρόβλεπτων περιστάσεων.

Ευεξία των Πληρωμάτων

 • Ένας πιλότος που δεν είναι ξεκούραστος μπορεί να κάνει λάθος κατά την προσγείωση και να συντριβεί το UAV.
 • Οι πρωινές απογειώσεις και οι καθυστερημένες επιστροφές, καθώς και το φαγητό μεταξύ των πτήσεων, μπορούν να διαταράξουν την απαραίτητη ρουτίνα.
 • Ένας «οδηγός» διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην επίλυση τυχόν προβλημάτων πρόνοιας.

Ειδικός Εναέριιας Αναγνώρισης

 • Ο ειδικός πρέπει να αναμιχθεί με το υπόλοιπο στρατιωτικό προσωπικό για τη δική του ασφάλεια.
 • Δεν πρέπει να φορούν τίποτα που θα τους διακρίνει ως ειδικούς αναγνώρισης.
 • Ένα γιλέκο με πολλαπλές τσέπες είναι χρήσιμο για τον ειδικό.

Κατανάλωση Νερού, Τροφών και οι Επιπτώσεις του οινοπνεύματος στο Πλήρωμα

 • Η αφυδάτωση μπορεί να επηρεάσει την πνευματική απόδοση του πληρώματος.
 • Συνιστάται να καταναλώνετε τουλάχιστον 1 λίτρο νερού ανά άτομο την ημέρα και περισσότερο σε ζεστό καιρό.
 • Η κατανάλωση αλκοόλ απαγορεύεται για το πλήρωμα UAV.

Προετοιμασία Πριν από την Πτήση

 • Η προετοιμασία πριν από την πτήση είναι απαραίτητη για να εντοπιστεί και να διορθωθούν τυχόν τεχνικά προβλήματα με το UAV.

 • Κάθε μέλος του πληρώματος έχει συγκεκριμένο ρόλο στην προετοιμασία πριν από την πτήση.### Ασφαλής Πτήση Drone

 • Δεν πρέπει να προσέγγιζονται προστατευόμενες περιοχές, όπως πυρηνικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής (εντός 8 χιλιομέτρων), αεροδρόμια και κρατικά σύνορα (εντός 5 χιλιομέτρων), και στρατιωτικές εγκαταστάσεις (σε απόσταση 2 χιλιομέτρων).

 • Ο χρόνος πτήσης του drone δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2/3 της μέγιστης διάρκειας του, λαμβάνοντας υπόψη την υπόλοιπη φόρτιση της μπαταρίας (τουλάχιστον 30%).

 • Να λαμβάνεται υπόψη η μείωση της χωρητικότητας της μπαταρίας σε ψυχρές καιρικές συνθήκες, η οποία μπορεί να επηρεάσει την απόδοση και τη διάρκεια της πτήσης του drone.

Μέριμνα Μπαταρίας

 • Ένα αγώγιμο καθαριστικό πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των ανοικτών επαφών της μπαταρίας και του σώματος του drone κάθε 10 πτήσεις.
 • Η μπαταρία πρέπει να ελέγχεται μετά από 25 πτήσεις και στη συνέχεια κάθε 10 πτήσεις για την παρακολούθηση της κατάστασής της.
 • Το πρήξιμο υποδεικνύει ότι η διάρκεια ζωής της μπαταρίας τελειώνει.
 • Για να αυξηθεί η διάρκεια ζωής των μπαταριών Li-Po, θα πρέπει να αποθηκεύονται με φόρτιση όχι μεγαλύτερη από 40%.

Βίντεο και Ελεγχος Drone

 • Για να επιτευχθεί ομαλό βίντεο, η ταχύτητα εκτροπής του drone θα πρέπει να μειωθεί και η ευαισθησία του gimbal θα πρέπει να μειωθεί για ομαλότερη κίνηση της κάμερας.
 • Η κάμερα πρέπει να ρυθμιστεί σε λειτουργία NTSC και η ισορροπία λευκού θα πρέπει να ρυθμιστεί σε «Sunny» εάν είναι ηλιόλουστη έξω και «Cloud» εάν είναι θολό.
 • Η αυτόματη εστίαση θα πρέπει να απενεργοποιηθεί.

Χρήση και Συντήρηση Drone

 • Τα φώτα LED στο σώμα του drone πρέπει να απενεργοποιηθούν ή να καλυφθούν αν δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν, για να αποφευχθούν οι οπτικοί περισπασμοί κατά τη διάρκεια της πτήσης.
 • Για να αποφύγετε την αντανάκλαση από τον ήλιο και να κάνετε το drone λιγότερο ορατό στους παρατηρούμενους, θα πρέπει να εφαρμοστεί ματ χρώμα στο drone.
 • Κατά τη διάρκεια της πτήσης, πρέπει να γίνονται ομαλές και σταδιακές κινήσεις χωρίς ξαφνικές εναλλαγές.
 • Θα πρέπει να χρησιμοποιείται ένα μικτό σύστημα ελέγχου με έναν συνεργάτη, με ένα άτομο να χειρίζεται την πτήση και το άλλο να χειρίζεται τη λήψη, ώστε να διευκολύνεται η διαχείριση του drone.

Απογείωση και Επιθεώρηση

 • Το drone είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει σε συγκεκριμένο χρόνο και ακολουθεί μια τυπική διαδικασία απογείωσης για να αποκτήσει υψόμετρο.
 • Είναι σημαντικό να αποφύγετε ξαφνικές κινήσεις μετά την απογείωση και να αξιολογήσετε τη σταθερότητα και τον έλεγχο του drone πριν προχωρήσετε.

Συντήρηση Επίγειας Σταθμού

 • Ο σταθμός εδάφους είναι ουσιαστικά ένας υπολογιστής που είναι συνδεδεμένος σε ένα μπλοκ κεραίας, το οποίο συνήθως περιέχει μια πηγή ενέργειας (μπαταρία) που πρέπει να φορτίζεται περιοδικά και να επιθεωρείται.
 • Το κύριο μέλημα με το πεδίο της κεραίας είναι να διασφαλιστεί ότι δεν είναι λυγισμένο και να αντιμετωπίζονται περιοδικά τυχόν ζημιές που προκαλούνται κατά τη μεταφορά.

Αποθήκευση Εξοπλισμού

 • Οι συνιστώμενες οδηγίες αποθήκευσης είναι παρόμοιες με εκείνες για τα οικιακά ηλεκτρονικά: σε δροσερό και ξηρό μέρος, αποσυναρμολογημένες και μακριά από δυνητικά επικίνδυνα υλικά όπως βενζίνη, εύφλεκτες ουσίες και ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Οργάνωση και Διαχείριση Πτήσεων

 • Το πλήρωμα πρέπει πάντα να εργάζεται για την επίτευξη των στόχων του, ακόμη και αν δεν υπάρχουν άμεσες αποστολές συγκεκριμένου σκοπού.
 • Το πλήρωμα πρέπει να συμμετέχει σε εκπαιδευτικές πτήσεις ή άλλες δραστηριότητες που μπορούν να βελτιώσουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους.

Καθημερινές Πρακτικές Εναέριας Αναγνώρισης

 • Η καλύτερη στιγμή για τη συλλογή πληροφοριών μέσω εναέριας αναγνώρισης είναι όταν οι σκιές από τον ήλιο είναι μακρύτερες και ο αέρας είναι ήρεμος, συνήθως νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ.
 • Το πλήρωμα πρέπει επίσης να σχεδιάζει τη διαδρομή του, να ελέγχει τον εξοπλισμό του και να συγκεντρώνει πληροφορίες πριν και μετά από κάθε πτήση.

Ρόλοι Μέσα σε Ένα Πλήρωμα

 • Ο διοικητής είναι υπεύθυνος για την οργάνωση του έργου και την αλληλεπίδραση με τον έξω κόσμο μόνο σε επίπεδο διοίκησης.
 • Ο πιλότος είναι το πιο εξειδικευμένο μέλος του πληρώματος για να χειριστεί το UAV στον αέρα.
 • Ο μηχανικός είναι υπεύθυνος για την επισκευή και συντήρηση του σύνθετου εξοπλισμού, την εξασφάλιση της τεχνικής του κατάστασης και τη διαχείριση των κεραιών κατά τη διάρκεια της πτήσης.
 • Ο πλοηγός είναι υπεύθυνος για την πλοήγηση στον αέρα και τον σχεδιασμό στο έδαφος, τη συλλογή δεδομένων και τη διαχείριση της πτήσης.

Αυτό το κείμενο αναφέρεται στην ανάγκη βαθμονόμησης και σωστής λειτουργίας του drone προκειμένου να διατηρεί σταθερή απόσταση. Ο χρήστης καλείται να επιλύσει προβλήματα απόστασης και να διορθώσει ενδεχόμενα προβλήματα λειτουργίας της συσκευής.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Drone Flight Controls
3 questions

Drone Flight Controls

BoundlessHarmony avatar
BoundlessHarmony
Drone Myths Debunked
3 questions

Drone Myths Debunked

CommodiousWilliamsite6497 avatar
CommodiousWilliamsite6497
Drone Technology
4 questions

Drone Technology

GlimmeringMountainPeak avatar
GlimmeringMountainPeak
Drone Software Comparison and Geodetic Systems
29 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser