Communication Interfaces for PC - USB, IEEE 1394, RS-232, IrDA, LPT, Bluetooth, Thunderbolt

WorthwhilePanther avatar
WorthwhilePanther
·

Start Quiz

Study Flashcards

68 Questions

Jaký způsob komunikace používá jeden vodič nebo komunikační kanál pro přenos dat?

Synchronní komunikace

Jaký druh komunikace umožňuje přenos několika bitů zároveň, každý po jedné sběrnici?

Paralelní komunikace

Co je to sériová komunikace?

Přenos dat po sběrnici s jedním vodičem

Která forma komunikace je označena jako proces přenosu dat, kdy se bity postupně přenášejí po jednotlivých bitech za sebou?

Sériová komunikace

Jaký druh komunikace dělí přenos dat na sériový nebo paralelní způsob?

Asynchronní komunikace

Co znamená half-duplex v kontextu asynchronní komunikace?

V každém okamžiku probíhá přenos pouze jedním směrem.

Co je to USB-C?

Novější rozhraní pro napájení mobilu.

K čemu slouží rozhraní USB-B?

Pro připojení tiskáren.

Jaký je dosah infračerveného portu IrDA?

Přibližně 1 metr.

Co znamená termín 'Hot Swappable' v kontextu USB?

Rozhraní, které lze zapojovat i odpojovat bez restartu počítače.

Jaký je princip Bluetooth síťě?

Využívá otevřený standard bezdrátové komunikace.

Jaké jsou charakteristické vlastnosti rozhraní Thunderbolt?

Rychlost přenosu srovnatelná s USB 4.0.

Proč se rozhraním USB již nepoužívá tvarově podobné audiovizuálním zařízením?

Bylo nahrazeno modernějšími rozhraními jako Thunderbolt.

K čemu sloužil paralelní port označovaný jako LPT?

"Paralelni" port pro prenos vice bitu soucasne (obvykle 8) na tiskarny a dalsi periferie.

Synchronní komunikace umožňuje přenos dat po jediném vodiči nebo komunikačním kanálu.

False

Paralelní komunikace umožňuje přenos dat po jediném vodiči nebo komunikačním kanálu.

False

Sériová komunikace přenáší data po sběrnici s jedním vodičem nebo po jednom komunikačním kanálu.

True

Komunikační rozhraní USB nepotřebuje kabel pro propojení.

False

Bluetooth je příkladem bezdrátového komunikačního rozhraní.

True

IrDA je příkladem kabelového komunikačního rozhraní.

False

USB 3.0 má přenosovou rychlost 5 Gb/s.

True

Rozhraní USB-C není kompatibilní s Thunderbolt.

False

Bluetooth je otevřený standard bezdrátové komunikace.

True

USB-B rozhraní slouží pro tiskárny a Arduino.

True

Thunderbolt může připojovat zařízení s příkonem až 100W.

True

USB 2.0 má přenosovou rychlost 480 Mb/s.

True

IrDA využívá infračervené světlo pro bezdrátovou komunikaci.

True

LPT port byl dříve používán pro připojení tiskáren.

True

USB 1.0 má přenosovou rychlost 1,5 Mb/s.

True

USB-A rozhraní se nejčastěji využívá pro připojení myší a klávesnic.

True

RS-232 C umožňuje obousměrný přenos dat.

True

USB 4.0 má přenosovou rychlost 40 Gb/s.

True

Co je komunikační rozhraní?

Komunikační rozhraní slouží ke komunikaci (propojení) počítače s ostatními zařízeními.

Jaké druhy komunikace existují?

Existují druhy komunikace: sériová, paralelní, obousměrná (half-duplex, full-duplex), synchronní a asynchronní.

Co je sériová komunikace?

Sériová komunikace přenáší data po sběrnici s jedním vodičem (nebo po jednom komunikačním kanálu) a data se postupně přenášejí po jednotlivých bitech za sebou.

Co je paralelní komunikace?

Paralelní komunikace přenáší data po sběrnici s více vodiči (nebo po jednom komunikačním kanálu) a jde o proces přenosu dat, kdy je několik bitů posíláno zároveň.

Co je synchronní komunikace?

Synchronní komunikace umožňuje přenos dat s určitým časovým rytmem, kdy data jsou posílána v synchronizovaném časovém okamžiku.

Jaké jsou výhody a nevýhody verze USB?

Výhody verze USB zahrnují jednoduchost a univerzálnost, zatímco nevýhody verze IrDA zahrnují nižší rychlost a kratší dosah.

Co znamená half-duplex v kontextu asynchronní komunikace?

Obě strany mohou přijímat i vysílat, avšak nikoli současně v každém okamžiku probíhá přenos pouze jedním směrem.

Co je to full-duplex?

Obě strany mohou přijímat i vysílat současně v každém okamžiku může probíhat přenos oběma směry.

Jaké jsou charakteristické vlastnosti USB?

Vysoká přenosová rychlost, Plug&Play, Hot Swappable

Jaký je princip USB?

Architektura Master-Slave, počítač (master) kontroluje a řídí přenos dat mezi sebou a zařízením připojeném pomocí USB (slave).

Jaké existují verze USB?

USB 1.0, USB 2.0, USB 3.0, USB 4.0

Co je to IEEE 1394?

Sériová sběrnice pro připojení periférií k PC, tvarově podobná USB

Co je to RS-232 C?

Sériový port, obousměrný přenos dat

Co je to IrDA?

Infračervený sériový port, bezdrátová komunikace pomocí infračerveného světla

Co je to LPT?

Zkrácené označení paralelního portu, dříve používán pro tiskárny

Co je to Thunderbolt?

Univerzální rychlé rozhraní, kompatibilní s USB-C, podporuje příkon až 100W

Co je to Bluetooth?

Otevřený standard bezdrátové komunikace, propojuje 2 a více zařízení

Jaký je dosah infračerveného portu IrDA?

Přibližně 1 m a více

Data se přenášejí po sběrnici s jedním vodičem nebo po jednom komunikačním kanálu. Data se postupně přenášejí po jednotlivých bitech za sebou, což je označováno jako sériová ______.

komunikace

Data se přenášejí po sběrnici s více vodiči nebo po jednom komunikačním kanálu. Jde o proces přenosu dat, kdy je několik bitů posíláno zároveň, což je označováno jako paralelní ______.

komunikace

Synchronní komunikace umožňuje přenos dat po jediném vodiči nebo komunikačním kanálu. Data se přenášejí po sběrnici s jedním vodičem, kde se postupně přenášejí po jednotlivých bitech za sebou. Tento způsob komunikace se nazývá ______ komunikace.

sériová

USB-C rozhraní není kompatibilní s Thunderbolt. USB-C rozhraní má výhody a nevýhody ve srovnání s jinými verzemi USB. Jedna z výhod USB-C je jeho schopnost pracovat v režimu ______.

full-duplex

RS-232 C umožňuje obousměrný přenos dat. Jedním z typů obousměrné komunikace je režim ______.

full-duplex

IrDA využívá infračervené světlo pro bezdrátovou komunikaci. Tento typ komunikace je označován jako ______ komunikace.

bezdrátová

USB 1.0 má přenosovou rychlost 1,5 Mb/s = barva ______

bílá

USB 2.0 (2000) = přenosová rychlost 480 Mb/s = barva ______

černá

USB 3.0 (2008) = přenosová rychlost 5 Gb/s = barva ______

modrá

USB 4.0 (2019) = přenosová rychlost 40 Gb/s = barva ______

červená

Micro-USB (=rozhraní pro napájení mobilu) USB-C (=novější rozhraní pro napájení mobilu) Co je to ______ 1394.

IEEE

celý název: Intel Thunderbolt univerzální rychlé rozhraní tvarem stejný jako USB-C (a také kompatibilní = můžeme je k sobě připojovat) příkon až 100W (=může připojovat třeba 4K monitory) podporuje protokoly: DisplayPort, USB, PCI Express různé verze: Thunderbolt 3 srovnatelně rychlý jako USB 4.0 využíván na ______ (Apple, ale i Dell, Acer a další)

noteboocích

WPAN síť (Wireless Personal Area Network) otevřený standard bezdrátové komunikace propojuje 2 a více zařízení (např. mobil s bezdrátovými sluchátky) proces propojení se nazývá ______

párování

nejsou-li připojovány zařízení s ______ rozhraním stejné barvy

USB

Thunderbolt může připojovat zařízení s příkonem až ______

100W

Co je to ______.

Bluetooth

dosah: přibližně 1 m (a více) využití: ovladač k televizi (=musím na ni přímo namířit) přenos kódu do edukačního robota Edison Co je to ______.

IrDA

Co je to ______.

LPT

This quiz covers the characteristic features of various communication interfaces for PCs such as USB, IEEE 1394, RS-232, IrDA, LPT, Bluetooth, and Thunderbolt. It includes topics like data transmission methods (serial x parallel, synchronous x asynchronous, duplex), transmission media, USB versions, advantages and disadvantages of IrDA, and practical uses of these interfaces.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser