Cognitive Psychology Introduction Quiz

CozyTourmaline avatar
By CozyTourmaline

Quiz

Flashcards

10 Questions

Čo skúma kognitívna psychológia?

Čo je obsahom psychológie zaoberajúcej sa kognitívnymi procesmi?

S čím sa kognitívna psychológia nespája?

Čo je schopný človek vďaka sociálnemu učeniu vytvoriť a ovplyvniť?

Ako je možné prirovnať ľudskú myseľ podľa textu?

Kto je považovaný za praotca kognitívnej psychológie?

Ktorý psychológ sa zaoberal klasickým podmieneným učením, čím položil základy pre behaviorizmus?

Kto je považovaný za radikálneho behavioristu a zakladateľa behaviorizmu?

Ktorý psychológ sa zaoberal geštalt psychológiou a kritizoval behaviorizmus a štrukturalizmus?

Ktorý psychológ sa zaoberal štúdiom mysle a tvrdil, že psychologické obsahy nevznikajú zložením priestorových a časových častí, ale zo zážitku ako celku?

Description

Test your knowledge of the basic concepts and areas of cognitive psychology with this introductory quiz. Explore topics such as cognitive processes, affective states, social behavior, and more.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This