Christian Influence in Medieval Ukraine: 7th Grade History

BrainyHydrangea avatar
BrainyHydrangea
·

Start Quiz

Study Flashcards

12 Questions

Коли відбувається розквіт книжної літератури, згаданої в тексті?

Протягом другої половини ХІ - першої половини ХІІІ ст.

З якого матеріалу переважно будували головні храми?

Цегли та каменю

Що було характерно для архітектурного стилю Галичини?

Позапозичення з західноєвропейської архітектури

Яким чином прикрашали інтер'єр церков?

Мозаїки та фрески

Хто був відомим живописцем і майстром мозаїк у Києво-Печерському соборі?

Алімпій Печерський

Який предмет був іконою?

Предмет релігійного культу

Яке значення мала церква для освіти в середньовічній Україні?

Церква забезпечувала освіту та виховання через свої школи та бібліотеки.

Який вплив мав Софійський собор на освітній процес в середньовічній Україні?

Був майже рівнозначний стародавньому університету типу Оксфорд чи Гарвард.

Яким чином передавалися знання у середньовічній Україні?

Усне передавання знань, зокрема перевіреним «місцевим» експертам довірялися.

Що свідчить про поширення освіти серед різних верств населення в середньовічній Україні?

Багато інтелектуалів у монастирях, які надавали освіту для всього населення.

Яка була вартість книг у середньовічній Україні?

Вартість книг була такою, що можна було купити лише невелику ділянку землі.

Що показує приклад першої зафиксованої хірургічної операції у 1076 р.?

Важливий етап у розвитку хiрургiї й медицини на теренах України.

Study Notes

 • Україна у середнівіччя: Гліб Капустін, 7-й клас
 • Володимир Великий та Ярослав Мудрий: високому рівню культурного життя в Русі сприяло християнство
 • Освіта, наука та культура розвивалися під впливом церкви
 • Християнське богослужіння потребувало освічених та грамотних людей
 • Церква забезпечувала їх освіту та виховання: початок освітнього процесу
 • Навчання не обмежувалося читанням тексту: «наука книжна»
 • Софійський собор: освітній центр, майже рівнозначний стародавньому «Оксфорду чи Гарварду»
 • У монастирях багато інтелектуалів: школа та бібліотека
 • Берестяні грамоти, написи на ремісничих виробах, графіті на стінах храмів - свідчення розповсюдження освіти серед різних верств населення
 • Бібліотеки грають важливу роль в освітньому процесі: багато бібліотек у Києві, Чернігові, Переяславі, Галичі, Володимирі
 • Створення книг - складний та довготривалий процес: команда вправних ремісників
 • Книги вартували багато грошей: можна було купити великий міський будинок чи невелику ділянку землі
 • Знання передавалися усним способом: перевіреним «місцевим» експертам довірялися
 • Перша зафіксована хірургічна операція у 1076 р. - видалення пухлини на шиї Святослава Ярославича, Агапіта, ченець Києво-Печерського монастиря, перша жінка-лікарка в українській історії
 • У народній творчості немає суттєвих змін: перекази, легенди, билини, пісні, колядки, щедрівки, перемоги вождя-князя та його дружини
 • Протягом другої половини ХІ - першої половини ХІІІ ст. відбувається розквіт книжної літератури: «Остромирове Євангеліє», «Ізборники», «Слово про похід Ігорів», «Повість минулих літ»
 • Архітектура розвивається: переважна більшість будівель дерев'яні, але головні храми будували з цегли та каменю.
 • Будівельний бум: спорудили храми та монастирі - Дмитрівський, Михайлівський Золотоверхий, Видубицький, Печерський та Кловський
 • Архітектура постійно розвивається.- Галичина формувала свой унікальний архітектурний стиль, багато позапозичував з західноєвропейської архітектури: колони, заглибини в стінах, вітражі.
 • Церковніслуги проводилися часто усередині храмів, тому прикрашати інтер'єр теж було необхідно.
 • Мозаїки та фрески ідеально пасували до кам'яних стін. Мозаїки - зображення, набрані з кубиків різнокольорового непрозорого скла.
 • Прикрашені стіни Михайлівського Золотоверхого монастиря й Успенського собору Києво-Печерської лаври.
 • Видатним живописцем був Алімпій Печерський. Навчався у візантійських майстрів та створив пречудові мозаїки Михайлівського Золотоверхого собору в Києві.
 • Пізніше популярним стало використання фресок. Фрески - настінний живопис фарбами по сир'яній штукатурці.
 • Зображення виходили набагато динамічнішими, а фарби яскравішими.
 • Ікона - це предмет релігійного культу. На них зображали, як правило, один образ, до якого звертався вірянин.

Explore the role of Christianity in medieval Ukraine and its impact on education, culture, and architecture. Learn about the influence of churches, monasteries, and libraries in the educational process, as well as the development of literature, arts, and craftsmanship during this period.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser