Chinese Lesson 1: Matching and Reading Exercise

PoisedMars avatar
PoisedMars
·

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Xaga 1, sida la aamusan, 'nǐ hǎo' oo macnaheedu yahay 'waa ku faraxsan'.

Xaga 2, lǐ lǎo shī waxaa la odhan jiray 'nǐ hǎo mɑ' oo macnaheedu yahay 'miyaad faraxsantahay?'

Xaga 3, A: 'nǐ hǎo ma?' waa su'aal aan ahayn ku saabsan sida aad u diyaar garowdo.

Xaga 4, Xaga 2-ka wuxuu ku saabsan yahay dú yi dú iyo 'bìng lù yīn fā gěi lǎo shī'.

Xaga 5, Xuqa 2-ka wuxuu ka dhigantahay in 'lǎo shī hǎo' oo macnaheedu yahay 'cilmigaada waa fiican'.

Xisaabta miyaa babuurka ayaa ku aheyn?

Xaqiiqda miyaa babuurka ayaa ku aheyn?

Xisaabta miyaa duulanka ayaa ku aheyn?

Xagga dukaamada miyaa duulanka ayaa ku aheyn?

Nabadda iyo furaha miyaa babuurka ayaa ku aheyn?

Description

Practice matching Chinese words with their English translations and read a dialogue aloud for recording. This exercise focuses on vocabulary and pronunciation for beginners in Chinese language learning.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Colors in Chinese
11 questions
Colors in Chinese
ProductiveHawkSEye avatar
ProductiveHawkSEye
Chinese Vocabulary Quiz
10 questions
Chinese Vocabulary Quiz
WellReceivedXenon avatar
WellReceivedXenon
Chinese Vocabulary Quiz
5 questions
Chinese Vocabulary Quiz
PreferableAstronomy avatar
PreferableAstronomy
Use Quizgecko on...
Browser
Browser