Broadcast Media at Pakikipanayam

KidFriendlyRhodium avatar
By KidFriendlyRhodium

Quiz

Flashcards

17 Questions

Ano ang tinatawag sa pagpapadala ng mga hudyat o signals sa radyo?

Anong uri ng pakikipanayam ang nagtatanong upang makakuha ng impormasyon?

Anong uri ng tanong ang sumasagot sa tanong na oo o hindi?

Ano ang tinatawag na komunikasyon na naghahatid ng tunog at gumagalaw na imaheng may kulay o may tatlong sukat?

Ano ang tawag sa impormasyon o balita na nasa pinakamadaling paraan ng pagsasalita o pagsusulat?

Ano ang tawag sa mga uri ng balita na pang-edukasyon?

Ano ang tawag sa uri ng pelikula na may pangunahing layunin na makaakit ng mas maraming manonood?

Ano ang tawag sa pagpapalit ng wika mula Ingles patungong Filipino o vice versa?

Ano ang tinutukoy ng terminong 'Lock out' sa larangan ng media?

Ano ang tawag sa libangan online kung saan nangunguna ang Pilipinas sa paggamit?

Ano ang tawag sa website na may tema at naglalaman ng teksto, salita, at litrato?

'Mos' ay ang tawag sa:

'Print Media' ay kinabibilangan ng:

'Actuality' ay nagrerefer sa:

Ano ang tawag sa impormasyon o balitang bunga ng pakikipanayam?

Anong uri ng dulaan ang naglalahad ng masayang wakas at ilang bahagi ay malungkot?

Saan nangunguna ang Pilipinas sa paggamit sa impormasyon?

Description

Suriin ang iyong kaalaman sa paghahatid ng impormasyon sa mga mamamayan gamit ang radyo at TV, pati na rin sa iba't ibang uri ng pakikipanayam para sa iba't ibang layunin. Kilalanin ang mga konsepto ng AM at FM sa radyo at ang mga pangunahing layunin ng pakikipanayam.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This