Bazy danych w technice –Piłka nożna

ProsperousConsonance avatar
By ProsperousConsonance

Quiz

Flashcards

10 Questions

Które tabele znajdują się w bazie danych 'Piłka nożna'?

Czym jest baza danych w kontekście tego tekstu?

Jakie pojęcie jest skrótem SZBD?

Co to jest 'system zarządzania bazą danych' (DBMS)?

Co obejmuje baza danych w węższym znaczeniu?

Co to jest encja w kontekście analizy informatycznej?

Co oznaczają atrybuty encji w kontekście relacyjnej bazy danych?

Co to są krotki w kontekście relacyjnej bazy danych?

Co przechowuje tabela 'Zawodnicy' w kontekście bazy danych dotyczącej piłki nożnej?

Co rejestruje tabela 'Transfery' w kontekście bazy danych dotyczącej piłki nożnej?

Description

Projekt „Bazy danych w technice –Piłka nożna” skupia się na kompleksowym systemie gromadzącym informacje z obszaru piłki nożnej, zawierającym tabele takie jak "Kluby", "Zawodnicy", "Transfery", "Stadiony", "Miasta" i "Mecze". Możliwe jest generowanie różnorodnych raportów związanych z historią klubów, piłkarzy, transferów, stadionów, miast i meczów.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Fundamentals of Databases
5 questions
Databases Fundamentals Quiz
10 questions
Databases vs
10 questions
Databases vs
LaudableAmethyst avatar
LaudableAmethyst
Databases vs
1 questions
Databases vs
CleanConsciousness avatar
CleanConsciousness