Бауырсақ пісіру тәжірибесі тесті

RomanticHawkSEye avatar
By RomanticHawkSEye

Quiz

Flashcards

5 Questions

Бауырсақтың пісіру үшін ұнға май, жұмыртқа, сүт, тұз салу керек

Бауырсақтың ашытып пісірілгені кеуіп қалады

Бауырсақты үздіксіз араластырып тұрса, бір келкі болып піседі

Бауырсақтың іші шикі болады немесе тым қызарып кетеді

Қызыл-күрең болып піскен бауырсақ сәнді де, дәмді де болады

Description

"Бауырсақ пісіру үшін дұрыс тәжірибе" тақырыбына арналған тест. Бауырсақтың дұрыс пісіру және дайындау тәсілдерін таныту

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This