Terapötik Radyo-Etiketli Bileşikler Quiz

SurrealCatharsis avatar
SurrealCatharsis
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

33 Questions

Radyasyon nedir?

Bir enerji kaynağı

Henri Becquerel'in cebinde taşıdığı radyum kaynağı ne gibi bir etki göstermiştir?

Derisinde kızarıklık oluşturmuş

Fosforlu saat yapımında çalışan bayan işçilerin sağlığını nasıl etkilemiştir?

Kemik iliği hasarı gelişmesine neden olmuştur

Radyasyon kaynakları neler olabilir?

Lazer, güneş, radar sistemi

Radyumlu boya ile boyama işlemi sırasında ne tür bir riskle karşı karşıya kalınmıştır?

İç radyasyon tehlikesi

Radyumlu boyayı içeren fırçaları dudaklarıyla sivriltip saat minelerini boyayan işçi bayanlar ne gibi bir riskle karşı karşıya kalmışlardır?

İç radyasyon tehlikesi

Radyo-etiketleme nedir?

Bir molekül içindeki atomların yerini aynı atomun izotopları alarak izleyebilme süreci

Radyo etiketleme hangi amaçlarla kullanılır?

İlaç araştırma ve geliştirmesinde ilaç metabolizmasının incelenmesi için

Hangi radyoetiketli bileşiklerden biri kullanılarak su dolaşımı izlenir?

Radyum izotopları

Radyo-etiketli bileşiklerin tasarımında ne temel alınır?

Bileşiğin farmasötik özellikleri

Radyo-etiketli bileşikler hangi amaçla kullanılmaz?

İnsanlara güvenli bir şekilde uygulanmak için

Radyo-etiketli bileşiklerin terapötik uygulamalarına olan ilgi neden artmıştır?

Çeşitli radyonüklidlerin daha geniş bir mevcudiyetine bağlı olarak

Radyo-etiketli bileşikleri insanlara güvenli bir şekilde uygulanabilmesinin sebebi nedir?

Steril ve pirojen olmaları

Nükleer tıpta radyoaktif işaretli bileşiklerin yaklaşık yüzde kaçı teşhis amaçlı kullanılmaktadır?

Yüzde 95

Radyoliz nedir?

Kimyasal bağların kendi moleküllerinden gelen radyasyonlarla parçalanması işlemi

Radyo-etiketli nükleotidlerin enzimatik olarak dahil edilmesiyle DNA ve RNA dizilerinin tespit edilmesi hangi durum için kullanışlıdır?

Gen bütünlüğü ve kopya sayısı hakkında bilgi üretmek

Radyoetiketleme sistemi seçerken ne göz önünde bulundurulmalıdır?

etiketli nükleik asidin kullanılacağı uygulama

Peptitlerin radyoiyodinasyonu için kullanılan yardımcı gruplardan biri hangisidir?

Bolton-hunter reaktifi

Rutin PET görüntüleme için ideal bir radyonüklid hangisidir?

Florin-18

Kullanılan radyonüklidin yarı ömrü ne kadar uzun olduğunda radyoliz o kadar kapsamlı olur?

Yarı ömür ne kadar uzun olursa, radyoliz o kadar kapsamlı olur

Radyo-etiketli bileşiklerin terapötik uygulamaları hangi kavramın sonucu olarak ortaya çıkmıştır?

Alfa ve beta radyasyonlarına sahip belirli radyonüklidlerin hastalıklı dokuları yok etme yeteneği

Tanısal radyo-etiketli bileşikler hangi amaçla kullanılır?

Gama radyasyonu yayarak organların görüntülenmesi

Radyo-etiketli bileşikler için ideal özellikler nelerdir?

Bulunabilirlik kolaylığı, kısa etkili yarı ömür, parçacık emisyonu gerçekleştirme

Radyo-etiketli bileşiklerin terapötik uygulamalarının önümüzdeki yıllarda artmasının nedeni nedir?

Kolon kanseri, akciğer kanseri gibi birçok yeni ürünün kullanılması

Radyo-etiketli bileşiğin lokalize edilmesi için hangi özellik önemlidir?

$^{99m}Tc$DTPA

$^{99m}Tc$DTPA hangi etiketleme yöntemiyle etiketlenmiştir?

$^{99m}Tc$ etiketli albümin

Hangi etiketleme yönteminde, önceden oluşturulmuş 99mTc şelatları başlangıçta kullanılarak daha sonra şelatlama maddesi ile protein arasında bağlar oluşturularak makromolekülleri etiketlemek için kullanılır?

İki işlevli şelatlama maddeleri ile etiketleme

Hangi etiketleme yönteminde, radyoaktif izleyiciyi içeren bir kültür ortamında canlı bir organizma büyütülür, izleyici organizmanın metabolik süreçleri tarafından üretilen metabolitlere dahil edilir ve metabolitler daha sonra kimyasal olarak ayrılır?

Biyosentez

Hangi etiketleme yönteminde, nükleer bir reaksiyonda, parçacıklar bir çekirdekten yayıldığında, hedef malzemede bulunan diğer moleküllerle bir bağ oluşturabilen geri tepme atomları veya iyonları üretilir?

Geri tepme etiketlemesi

Hangi faktör, etiketleme sürecinin verimliliğini etkileyen faktörlerden biridir?

Ürünün kimyasal stabilitesi

Hangi faktör, etiketli ürünün stabilite sabiti büyük olmalıdır?

Ürünün kimyasal stabilitesi

Hangisi etiklenmiş bileşiğin yapısı ve/veya biyolojik özelliklerini değiştirebilecek fizikokimyasal koşullardan biridir?

Denatürasyon veya değişiklik

Hangisi, izotopların farklı fiziksel (ve belki de biyolojik) özelliklerle sonuçlanmasına neden olan bir faktördür?

İzotop etkisi

Bu quiz, terapötik radyo-etiketli bileşiklerin kullanımı ve terapötik uygulamaları hakkında bilgi testi sunmaktadır. Radyo-etiketli bileşiklerin hastalıklı dokular üzerindeki etkileri ve örnek kullanım alanları konusunda bilgi edinmek için bu quizi çözün.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser