Paula Modersohn Becker Biografie Samenvatting

FertileWilliamsite7712 avatar
FertileWilliamsite7712
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Waarom verbleef Paula Modersohn Becker tussen 1900 en haar dood alleen in Parijs?

Om haar eigen individuele doel na te streven

Waarom werd Paula Modersohn Becker niet toegelaten tot de officiële kunstacademie?

Omdat de academie geen vrouwen accepteerde

Wat was het thema van veel van Paula Modersohn Becker's schilderijen?

Moeders en kinderen die drinken aan de borst

Wat was de relatie van Paula Modersohn Becker met bloemen en planten in haar schilderijen?

Sterk aanwezig met symbolische betekenis

Wat was het gevolg van Paula Modersohn Becker's huwelijk met Otto Modersohn voor haar artistieke ambities?

't Belemmerde haar wens om een zelfstandig kunstenares te zijn

Waarom werd Hilma Af Klint lange tijd niet serieus genomen als kunstenares?

Omdat ze een vrouw was

Wat was een belangrijke invloed op Hilma Af Klint's vorming als kunstenares?

Spiritisme

Waarom duurde het 20 jaar na haar dood voordat Hilma Af Klint's werken bekend werden?

Ze wilde niet dat haar werken bekend werden

Wat kenmerkt Hilma Af Klint's latere kunstwerken?

Organische vormen met zichtbare elementen van natuur en mens

Wat was een belangrijk aspect in Hilma Af Klint's ontwikkeling als kunstenares?

'Dood van haar zus Hermina'

Een samenvatting van het leven van Paula Modersohn Becker, een Duitse kunstschilder, van haar geboorte in 1876 tot haar dood in 1907. De samenvatting omvat belangrijke gebeurtenissen en aspecten van haar leven.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Paula 1
10 questions

Paula 1

IntelligentOcarina avatar
IntelligentOcarina
Paula 4
10 questions

Paula 4

IntelligentOcarina avatar
IntelligentOcarina
Paula 5
10 questions

Paula 5

IntelligentOcarina avatar
IntelligentOcarina
Paula 6
10 questions

Paula 6

IntelligentOcarina avatar
IntelligentOcarina
Use Quizgecko on...
Browser
Browser